Aarhus Universitets segl

Studiegæst sonderer mag.art. Folmer Wistis papirer hos AU Universitetshistorie

Projektmedarbejder Asbjørn Storgaard aflagde studiebesøg med henblik på at sondere indholdet i Folmer Wisti-arkivet hos AU Universitetshistorie.

Sonderingen skete på baggrund af tanker om - såfremt praktiske forhold gør det muligt - at gennemføre en videnskabelig udforskning af Folmer Wistis strategi for arbejdet med international eller mellemfolkelig forståelse, det arbejde, som han satte i gang med oprettelsen af Det danske Selskab i 1940, og som stadig - nu under navnet Dansk Kulturinstitut - udfolder en videreudvikling af denne strategi via institutterne rundt om i verden.

Folmer Wisti blev i 1936 som den første mag.art. fra Aarhus Universitet, dvs. at han blev den første, som tog en regulær forskeruddannelse i Aarhus.