Aarhus Universitets segl

Mærkedage 2016

 130 år

 • Lrs. Carl Holst-Knudsen blev født 28. maj 1886 (og døde 20. november 1956)

125 år

 • Theodor Geiger blev født 9. november 1891

100 år

 • Holger Gad blev født 25. januar 1916
 • Poul Meyer blev født 2. februar 1916
 • Johannes Sløk blev født 27. april 1916
 • Poul Erik Nepper-Christensen blev født 8. august 1916

95 år

 • "Universitets-Samvirket, Aarhus" blev oprettet 4. januar 1921 (og ophørte i 2015)
 • Presse og byråd fik forevist Naturhistorisk Museums lokaler i Læssøesgades Skole den 2. december 1921

90 år

 • Koncert i Stadionhallen hvor 1600 skolebørn i september 1926 sang til fordel for universitetsindsamlingen
 • Universitets-Samvirket udgav sit indsamlingspostkort i 1926

85 år

 • "Lov om Anerkendelse af og Tilskud til Universitetsundervisning i Jylland" forelå 28. april 1931
 • Der blev udskrevet arkitektkonkurrence om første universitetsbygning mv. 2. maj 1931
 • Arkitekt C.F. Møller m.fl. var på studietur til Tyskland i juni 1931
 • I september 1931 afgjordes arkitektkonkurrencen om universitetet
 • I efteråret 1931 påbegyndes en regelmæssig undervisning i slavisk filologi ved privatdocent Ad. Stender-Petersen

80 år

 • 6. januar 1936 meddeltes der ved kgl. resolution en kandidat tilladelse til at indstille sig til magisterkonferens under Det Humanistiske Fakultet
 • 28. februar 1936 godkendte staten en udvidet undervisning til første del af den lægevidenskabelige eksamen
 • Dr. Domes-sagen verserede i foråret 1936
 • Ved møde 6. marts 1936 luftede bestyrelsesformand C. Holst-Knudsen tanker om en ny hovedbygning
 • 24. juli 1936 forelå anordning om magisterkonferenser under Det Humanistiske Fakultet
 • Det Økonomiske og Juridiske Fakultet blev oprettet 1. august 1936
 • 1. august 1936 ansattes Lárus Einarson i det nyoprettede professorat i Anatomi
 • Det Økonomiske og Juridiske Fakultet konstitueredes formelt 8. oktober 1936

75 år

 • 1. april 1941 ændredes Ad. Stender-Petersens docentur til et professorat - som fortsat betaltes af kommunale midler
 • 1. april 1941 ansattes Dr. H. Fauteck som den første ordinære tyske lektor ved Det Humanistiske Fakultet
 • Naturhistorisk Museums bygninger i Universitetsparken blev indviet 10. maj 1941
 • Studenterscenen Musiske Studenter oprettedes i marts 1941
 • Højspændingslaboratoriet/Højspændingshallen blev indviet 29. marts 1941
 • 2. juli 1941 fejrede Aarhus sit 500-års byjubilæum
 • Arkitekt Mads Møller blev født 28. juli 1941 (og døde 16. juni 2013)
 • Marselisborg Studentergaard blev omdannet til kvindekollegium efteråret 1941
 • 1. september 1941 meddeltes Harald Ingholt sin ønskede afsked
 • 1. april 1941 oprettedes en stilling som svensk lektor ved Det Humanistiske Fakultet
 • Finansudvalget tiltrådte bevilling til opførelse af ny hovedbygning 5. september 1941

70 år

 • 9. juli 1946 udstedtes kgl. anordning om tildeling af den teologiske doktorgrad ved AU
 • 1. september 1946 oprettedes et professorat i musik
 • Nordisk Studenterkonference fandt sted primo september 1946
 • Mindetavle over faldne studenter afsløret 4. september 1946 kl. 16.30
 • Mindetavle over omkomne håndværkere afsløret 4. september 1946 kl. 17.15
 • Den nye hovedbygning blev indviet 11. september 1946
 • De første æresdoktorer blev proklameret 11. september 1946
 • 16. september 1946 åbnede Journalistkursus ved Aarhus Universitet
 • Aarhusstudenternes Kursusvirksomhed indledte sin virksomhed i efteråret 1946

65 år

 • I løbet af 1951 indrettedes en studiesamling i klassisk arkæologi, og der oprettedes et institut for forhistorisk arkæologi
 • 1. april 1951 ansattes reservelæge, dr.med. Knud Lundbæk som lektor i intern medicin
 • 1. april ansattes overlæge, dr.med. Richard Malmros som professor i neurokirurgi

60 år

 • Knud Faber døde 3. maj 1956
 • Lrs. Carl Holst-Knudsen gik af som bestyrelsesformand pr. 1. juni 1956
 • Foreningen TÅGEKAMMERET blev oprettet 11. oktober 1956
 • Lrs. Carl Holst-Knudsen afgik ved døden 20. november 1956

55 år 

 • Geologi oprettedes 1. maj 1961 ved ansættelsen af Asger Berthelsen (1928-2012) som fagets første professor
 • Tandlægehøjskolen blev indviet 13. maj 1961 (og fusionerede med AU i 1992) 
 • Tronfølgeren flyttede ind på Kollegium 9 i september 1961

50 år

 • ISC (International Student Centre) oprettedes i forår/maj (?) 1966
 • Fysiologiprofessor Søren L. Ørskov (f. 14. august 1901) afgik ved døden 3. maj 1966
 • Universitetssekretær Poul Jørgensen afgik ved døden 9. juni 1966

30 år

 • Modstandsmanden, professor Niels Åge Nielsen (f. 26. juni 1913) afgik ved døden 16. januar 1986
 • Første spadestik til Forskerparken blev taget 11. juni 1986

25 år

 • Studentersamvirket gik konkurs i sommeren 1991