Aarhus Universitets segl

Professor, dr.oecon. Svend Hylleberg studerer gamle arkivalier

Med henblik på sin festforelæsning ved oecon.-jubilarmødet i forbindelse med Aarhus BSS' sommermøde 19. august 2016 aflagde professor, dr.oecon. og tidligere dekan en række studiebesøg. Ikke blot samtlige årsberetninger siden økonomistudiets oprettelse i 1936 blev gennemgået; også breve i samlingen blev studeret, og der blev lyttet til mundtlige erindringer fra tidligere ansatte og studerende, ligesom der blev udvalgt illustrationsmateriale fra de universitetshistoriske billedsamlinger.