Aarhus Universitets segl

Mærkedage 2018

For 230 år siden

 • Sandbjergs hovedbygning (palæet) blev opført 1787-1788

For 130 år siden

 • Chresten Berg talte for oprettelsen af et universitet i Aarhus i Rigsdagen 14. december 1888 
 • Arbejdsnedlæggelser i april 1888 i forbindelse med Langelandsgades Kasernes opførelse

For 125 år siden

 • Første cykelbane i Aarhus indviet 23. juli 1893 på Galgebakken (omtrent hvor Institut for Kemi nu ligger)

For 120 år siden

 • C.F. Møller blev født 31. oktober 1898

For 100 år siden

 • Ole Klindt-Jensen fødtes 31. marts 1918 (og døde 13. juni 1980)
 • Jørgen Brems Dalgaard fødtes 11. juni 1918 (og døde 22. juni 2002)
 • Rudi Thomsen fødtes 21. juli 1918 (og døde 29. marts 2004)
 • Kristian Ringgaard fødtes 30. juli 1918 (og døde 7. april 1998)
 • Mogens Schou fødtes 24. november 1918 (og døde 29. september 2005)
 • Poul Bastrup-Madsen fødtes 29. december 1918 (og døde 6. februar 2001)

For 90 år siden

 • Studenterforeningen i Aarhus stiftedes 21. juli 1928
 • Universitetsundervisningen i Jylland blev indviet 11. september 1928
 • Marselisborg Studentergaard blev indviet 11. september 1928
 • Studenterlinden (1928-2013) blev plantet 11. september 1928

For 85 år siden

 • Humanistisk Samfund blev oprettet i maj 1933
 • Aarhus Universitets første bygning blev indviet 11. september 1933

For 80 år siden

 • Sven Werner ansattes 1. februar 1938
 • Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker oprettet 1. februar 1938 (senere omdøbt: Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet)
 • Fritz Schønheyder ansattes 1. juli 1938
 • Willy Munck ansattes 1. jul 1938
 • Johan Plesner afgik ved døden 10. september 1938
 • Christen Møller modtog hyldestadresse fra sine studerende
 • I sommeren 1938 bestod de første førstedel af lægevidenskabelig eksamen
 • Kort K. Kortsen (AU's første professor) indgav afskedsbegæring
 • Første bind af "Humanistiske Studier" i efteråret 1938
 • Thorkil Kristensen ansattes 1. august 1938 (driftsøk.)
 • Theodor Geiger ansattes 1. september 1938
 • Kjeld Philip ansattes 1. september 1938 som assistent
 • Jens Holt ansattes 1. december 1938
 • Heinrich Bach ansattes 1. december 1938
 • Johannes Munck ansattes 1. december 1938

For 75 år siden

 • Paul Krüger ansattes 1. februar 1943
 • Erik Lunding ansattes 1. maj 1943 • K.E. Løgstrup ansattes 1. juni 1943
 • Jydsk Selskab for nordisk Filologi blev oprettet ved AU 26. maj 1943
 • Carl Krebs ansattes som professor i radiologi 1. august 1943
 • C.J. Munch-Petersen ansattes 1. august 1943 som professor i neurologi
 • C.E. Prip Buus ansattes som lektor i kirurgi 1. august 1943
 • Erik Strømgren ansattes som lektor i psykiatri 1. august 1943
 • Universitetet lukket af tyskerne 29. august 1943 og fire professorer taget som gidsler
 • Universitetet åbnet igen 15. september 1943
 • Kollegierne i Universitetsparken beslaglægges af tyskerne 2. oktober 1943
 • Johannes Humlum ansattes 1. december 1943
 • Stud.oecon. Georg Mørk Christiansen blev henrettet af tyskerne 2. december 1943

For 65 år siden

 • 1. april 1953 oprettedes et professorat i kunsthistorie (besattes 1954)
 • 1. april 1953 ansattes Orla Strange Petersen som prof. i statistik
 • I maj 1953 flyttede de første beboere ind i De studerendes bolighus
 • Sven Møller Kristensen ansattes efter konkurrence 1. juli 1953
 • Svend Ranulf afgik ved døden 16. marts 1953
 • Henrik Abrahams ansattes som lektor i fonetik 1. juni 1953
 • Kirsten Auken forsvarede sin disputats: "Undersøgelser over unge kvinders sexuelle adfærd" 24. september 1953.

For 60 år siden

 • Statskundskab oprettedes ved kgl. anordning af 30. august 1958
 • P.V. Globs plan om en "Forhistorisk Nationalpark"

For 50 år siden

 • betegnelsen skoleembedseksamen bortfaldt og erstattedes af modulsystem: bifag, hovedfag, konferens
 • Institut for Molekylær Biologi (i dag Institut for Molekylærbiologi og Genetik) oprettedes 5. juni 1968
 • faget Psykologi oprettedes 26. juni 1968

For 30 år siden

 • AU's Informations- og Kontaktcenter holdt åbningsreception 24. februar 1988
 • P.G. Lindhardt afgik ved døden 26. september 1988
 • C.F. Møller afgik ved døden 5. november 1988

For 20 år siden

 • Officiel indvielse af de ombyggede kasernebygninger på Langelandsgade som hjemsted for de æstetiske fag

For 15 år siden

 • Første bestyrelse for AU på plads 25. november 2003 på baggrund af universitetsloven af 2003
 • Første nummer af AU-gustus udkom i november 2003

For 10 år siden

 • De oprindelige hestekastanjer på universitetets side af Nørrebrogade blev fældet