Aarhus Universitets segl

Mærkedage 2019

Mærkedage 2019

(listen udvides løbende)

150 år siden

 • Overlæge, dr.med. og universitetsforkæmper Victor Albeck fødtes 9. januar 1869
 • Donator af grundlaget for Juridisk Bibliotek, professor, dr.jur. Frantz Dahl fødtes 25. oktober 1869

130 år siden

 • Langelandsgades Kaserne klar til brug i slutningen af oktober 1889

125 år siden

 • Professor, dr.phil. Ernst Frandsen fødtes 30. januar 1894 (død 26. februar 1952)
 • Professor, dr.med. Cai Holten fødtes 15. november 1894 (død 22. oktober 1977)
 • Professor, dr.phil. Svend Ranulf fødtes 26. marts 1894 (død 16. marts 1953)

100 år siden

 • Skelsættende møde om universitetssagen 1. marts 1919 i Aarhus
 • Universitetskommissionen nedsattes (og sad til 1925)
 • Jakob Jensen blev Aarhus' første folkevalgte borgmester i 1919
 • Professor, dr.med. Aksel Stenderup fødtes 21. april 1919 (død 14. februar 2001)
 • Kontorchef Mogens Lillesø fødtes 15. december 1919 (død 26. maj 1995)
 • Professor, dr.med. Villy Posborg Petersen fødtes 2. februar 1919 (død 12. marts 2000)

90 år siden

 • Første stillingskonkurrence ved litteraturdocenturet 1929
 • Firmaet Remington stillede brugt skrivemaskine til rådighed for UiJ i 1929
 • Kommunen donerede grund til universitetet 22. august 1929
 • Faget Historie oprettedes i 1929
 • Overlæge, mangeårig dekan og medicinaldirektør Palle Juul-Jensen fødtes 6. august 1929 (og døde 26. december 1998)

85 år siden

 • I sommeren 1934 bestod de første medicinstuderende kantussen
 • Statsbiblioteket blev de jure universitetsbibliotek 1934
 • Docenterne udnævntes til professorer 1934
 • Studenterrådets første studenterhåndbog udkom i 1934

80 år siden

 • Harald Ingholt ansattes i nyoprettet docentur i hebraisk 1. januar 1939
 • Nobelpristager Dale T. Mortensen fødtes 2. februar 1939 (død 9. januar 2014)
 • Nyoprettet professorat i hygiejne besattes af Skùli V. Gudjònsson 1. januar 1939
 • Kort K. Kortsen (født 2. maj 1882) døde 9. februar 1939
 • Teologisk forening stiftedes april 1939
 • Handelshøjskolen i Aarhus oprettedes 15. september 1939

75 år siden

 • Professor, dr. jur. Frantz Dahls juridiske bibliotek blev overdraget til AU 1944 v. gavebrev medio juni 1944
 • Stud.theol. Christian Ulrik Hansen henrettedes af tyskerne 23. juni 1944
 • Aarhus Universitets Forskningsfond blev oprettet 2. september 1944
 • Royal Air Force tilintetgjorde Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne 31. oktober 1944
 • Arkitekt Povl Stegmann myrdet på tysk foranledning (clearingmord) 30. november 1944
 • Klassisk Arkæologisk Studiesamling oprettedes i 1949

70 år siden

 • Bogimporten oprettet 1949 (> Akademisk Boghandel >Stakbogladen)

65 år siden

 • Det Naturvidenskabelige Fakultet konstitueredes aug. 1954/konstituering godkendtes af Lærerforsamlingen 8. september 1954
 • Geografi overflyttedes fra Det Humanistiske til Det Naturvidenskabelige Fakultet 1954
 • Første kvindelige professor ansat 1. marts 1954
 • Første kontorchefudnævnelse ved AU 1. april 1954
 • Ny eksamensordning blev indført på lægevidenskab i 1954
 • Justus Hartnack blev ansat som professor i filosofi 1. juli 1954
 • Svend Bundgaard blev 1. august 1954 ansat som professor i matematik
 • Sandbjerg Gods blev doneret til Aarhus Universitet med virkning fra 1. september 1954

60 år siden

 • Statskundskab blev oprettet 1959
 • Undervisning i dramaturgi påbegyndtes

50 år siden

 • Professor i anatomi Lárus Einarson (født 5. juni 1902) døde 14. august 1969
 • Det Økonomiske og Juridiske Fakultet skiftede navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i 1969

40 år siden

 • Institut for Medicinsk Biokemi besat af studerende november/december 1979