Aarhus Universitets segl

Hvem genkender dette billede?

Museumstekniker Steffen Christiansen, Antikmuseet, fremviser den udrullede tegning (235 x 320 cm), der for kort tid siden blev fundet i Antikmuseets arkiv, og som nu er indgået i Universitetshistorisk Udvalgs samlinger. (Foto Torben Nielsen, Afd. f. Kunsthistorie).

I antikmuseets kælder fandt man for nylig i forbindelse med oprydning den signaturløse, farvelagte tegning herover.

De konklusioner angående ophavsmanden, som man mente umiddelbart at kunne drage på baggrund af fundomstændighederne, viste sig ikke at holde stik, og vi er således på bar bund, hvad angår spørgsmålet om ophavsmandens identitet, ligesom vi heller ikke ved noget om baggrunden for billedets tilblivelse.

Vi vil derfor med stor taknemmelighed modtage enhver henvendelse vedrørende billedet.

Hvis der ikke indløber afgørende oplysninger, har vi dog et par ideer til veje, vi kan gå, i den videre efterforskning i sagen:

  1. Når der fra 1930'erne og frem til 1960'erne afholdtes kollegiefester samt visse andre typer af fester på universitetet, var væggene i festlokalerne hyppigt prydet med ret store skilderier skabt til lejligheden. Kan tegningen stamme fra en sådan sammenhæng?
  2. Kan tegningen have tjent som bagtæppe til en revy - f.eks. teologernes julerevy?

Hvis nogen har oplysninger, som kan hjælpe os med at få opklaret forholdene omkring billedet, vil vi være meget taknemmelige. Man kan henvende sig på telefon 8715 3045 eller via e-post: pl@adm.au.dk .