Aarhus Universitets segl

Foulum. Forskningscenter i 25 år

Jubilæumspublikationens forside antyder en række af Foulums mange forskningsområder .

Forskningscenter Foulum - siden 2007 del af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet - fejrede 25-året for sin grundlæggelse ved en festlighed 24. april 2009.

På baggrund af jubilæet har man udgivet publikationen Foulum. Forskningscenter i 25 år , der rummer et væld af billeder og interessante fortællinger fra det kvarte århundrede.

Den 25. april 1984 blev det nyopførte forskningscenter, som er placeret i det jyske landbrugsland i nærheden af Viborg, indviet med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

Centret blev opført af Landbrugsministeriet (nu Fødevareministeriet) og etableringen var primært et resultat af udflytningen af Statens Husdyrbrugsforsøg. Senere kom også Statens Planteavlsforsøg til Foulum, og de to institutioner blev dér sammenlagt under navnet Danmarks JordbrugsForskning.

Ved 25-års jubilæet hører Forskningscenter Foulum som nævnt under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og har på den baggrund udviklet uddannelser fra bachelor- til ph.d.-niveau - men uanset tilhørsforhold har centrets medarbejdere stedse dyrket og lagt vægt på nære forbindelser til det primære landbrug samt til mulden, hvorfra vor føde kommer. Samtidig med, at medarbejderne konstant har fastholdt jordforbindelsen og så at sige permanent har haft jord under neglene, har de været med i en rivende udvikling, der bl.a. har omfattet forskningsområderne "genetik og bioteknologi", "ernæring og fysiologi", "råvarekvalitet", "sundhed og velfærd", "planter og jord", "produktionssystemer og driftsledelse", "miljø, klima og energi" samt "jordbrugsteknik", og om dem alle får man god besked i den nye bog.

Det nævnes naturligvis i bogen, at en medarbejder har modtaget Nobels Fredspris, hvilket umiddelbart kan lyde absurd, men forklares ved vedkommendes medlemsskab af FN's klimapanel, som modtog prisen i 2007.