Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udsnit af skriveøvelse oktober 1946

Udsnit af stud.mag. Johann Boisen Schmidts skriveøvelse fra 29. oktober 1946.

Emnet var "Det danske Landbrug indtil ca. Aar 1300". Kommentarerne med blyant i marginen skyldes læreren, professor C.O. Bøggild-Andersen. Når den studerende efter samråd med professoren fandt, at han eller hun var moden til at gå til eksamen, arrangeredes der gerne en skriveøvelse under omstændigheder, der var som ved den rigtige eksamen, og på baggrund af besvarelsen kunne der så tages stilling til, om den pågældende reelt befandt sig på et tilstrækkelig højt niveau. I ovenstående bemærker man, at Bøggild-Andersen med sit "Ja, selvfølgelig!!" åndelig talt afklapser Boisen Schmidt for dennes krukkeri.