Aarhus Universitets segl

Ny bog om samfundsplanlægning i 1950'erne

Antologien Samfundsplanlægning i 1950'erne. Tradition eller tilløb? udkom 27. februar 2009.

I en nyudgivet antologi med titlen  Samfundsplanlægning i 1950'erne. Tradition eller tilløb? findes seniorforsker, ph.d. Else Hansens fremstilling "Masseuniversiteter på tegnebrættet? 1950'ernes universitetsplanlægning i kommissioner og udvalg" (s. 227-294). Det kan måske lyde en anelse tørt, men ikke desto mindre er der tale om såvel en guldgrube af oplysninger fra et årti, hvor universiteternes position i samfundet ændrede sig betydeligt, som et grundigt indblik i, hvordan universiteterne blev gjort til genstand for statslig planlægning. 

Bogen, der er udgivet af Museum Tusculanums Forlag, er redigeret af ph.d. Else Hansen og lic.phil. Leon Jespersen, begge seniorforskere ved Rigsarkivet.

    

Bogens bagside.