Aarhus Universitets segl

Maj-juli 2005

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (1)

Juli 2005: Medicinske lærebøger og studenterhue  

Fhv. overlæge Inger Nørholm, Skødstrup, har som supplement til tidligere afleveringer overdraget lærebøger fra studietiden ved Aarhus Universitet (1948-1957) samt sin studenterhue anno 1948 til Universitetshistorisk Udvalgs samling.

Juni 2005: Universitetspionérs skrivemaskine

Professor Peter Skautrups skrivemaskine anno 1928 er foræret til Universitetshistorisk Udvalgs samling. Maskinen, der anvendtes af Skautrup fra 1928 og helt frem til hans død i 1982, er overdraget af Skautrups datter Gørsemi Skautrup. Peter Skautrup blev ansat i 1928 som docent i dansk sprog ved Universitetsundervisningen i Jylland og oprettede i 1932 Jysk Institut for Sprog og Kultur, som i dag bærer navnet Peter Skautrup Centret.  

Maj 2005: Korrespondance mellem Jens Holt og Louis Hjelmslev

Universitetshistorisk Udvalg har modtaget en korrespondance 1938-1965 mellem sprogforskerne Louis Hjelmslev, der var ansat 1934-1937 som docent ved Aarhus Universitet, og Jens Holt, der overtog Hjelmslevs lærestol, da sidstnævnte blev ansat som professor ved Københavns Universitet. Korrespondancen, der er en del af professor Jens Holts brevarkiv, indgår i en aflevering af materiale fra Afdeling for Lingvistik.

April 2005: Fhv. museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen død

I dagbladene meddeles det, at fhv. museumsdirektør. dr.phil. Henning Henningsen 30. april 2005 er afgået ved døden, 93 år gammel. Henning Henningsen (f. 1911 i Nyborg og student fra Odense Katedralskole i 1930)) var den første, som både begyndte og afsluttede sit studium ved Aarhus Universitet. Om grundene til at vælge Århus frem for København som studiested i 1930 fortalte han i 1993 til Universitetshistorisk Udvalg. Hør her, hvad Henning Henningsen sagde. Efter et par år ved Universitetsundervisningen i Jylland fortsatte Henningsen studierne i Berlin og København, inden han vendte tilbage til Aarhus Universitet, hvor han tog sin embedseksamen (cand.mag. i dansk og tysk) i sommeren 1936. Læs Henningsens erindringer om studietiden i Henning Henningsen: Min ånd er frisk og ubedærvet ... Erindringer fra studieårene i Århus. Dagbog og regnskabsbog 1930-1931 samt interview 1993 (red. Palle Lykke, 1998). Bogen kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: Aarhus Universitetsforlag

April 2005: Fotos til nettidsskrift

Fra udvalgets billedsamling stilledes to fotos af biokemikeren professor, dr.med. Fritz Schønheyder til rådighed for en historisk artikel i Biozoom 2, 2005. Se artiklen.