Aarhus Universitets segl

August 2005

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (2)

 

August 2005: Ny europæisk universitetshistorie   

 

 

Der er netop udkommet en 2. udgave af værket Charters of Foundation & Early Documents of the Universities of the Coimbra Group . Aarhus Universitet er med i denne sammenslutning. Fremkomsten af den nye udgave af bogen har baggrund i, at endnu en række universiteter er indtrådt i Coimbra-gruppen i løbet af de 11 år, som er gået, siden 1. udgaven så dagens lys. For hvert af universiteterne gives en redegørelse for det eller de dokumenter, som ligger til grund for oprettelsen, og desuden omtales historien bag og betydningen af de enkelte universiteters segl. Ligesom det var tilfældet med 1. udgaven fra 1994, er den nye udgave redigeret af Marc Nelissen, Leuven, og Jos M.M. Hermans, Groningen. Og ligesom i 1. udgaven er bidraget om Aarhus Universitet udfærdiget af Universitetshistorisk Udvalgs sekretær, cand.mag. Palle Lykke. (Bogen koster 65 euro; vedr. bestilling se Coimbra-publikationen ).

 

August 2005: Ny århusiansk universitetshistorie  

 

 

Med et par års forsinkelse er endelig den tredje og sidste af de officielle jubilæumsbøger i anledning af Aarhus Universitets 75-års-jubilæum udkommet. Bogen, der er redigeret af Ingeborg Christensen, Informationskontoret, belyser i en lang række bidrag forskellige sider af universitetets historie 1978-2003, men indeholder tillige et koncentreret resume af de første 50 år (dvs. 1928-1978). Sidstnævnte er forfattet af Universitetshistorisk Udvalgs sekretær - og det samme gælder introduktionen til en oversigt vedr. disputatser forsvaret ved Aarhus Universitet fra og med 1940 og en kort artikel om Universitetshistorisk Udvalgs virke siden 1987. Bogen blev præsenteret 5. august af rektor Niels Chr. Sidenius. Hør her uddrag af, hvad Niels Chr. Sidenius sagde ved denne lejlighed, der var hans sidste officielle optræden som rektor for Aarhus Universitet.

 

August 2005: Professor Max Sørensens cykel!  

 

 

 

Efter cand.jur. Ellen Max Sørensens død i sommeren 2005 har udvalget takket være boets velvillige indstilling haft mulighed for at udtage visse effekter med tilknytning til professor, dr.jur. Max Sørensen (1913-1981). Blandt disse effekter er professorens cykel, som han trofast benyttede helt fra anskaffelsen formentlig i begyndelsen af 1930'erne - se foto af den unge Max Sørensen - og frem til sin død. Om årene som dommer ved EF-domstolen og i forbindelse med andre udenrigsministerielle hverv uden for Danmarks grænser hedder det, at hans chauffør stort set ikke havde andet at tage sig til end at pudse bilen - for Max Sørensen foretrak nu en gang at cykle! Han cyklede i Århus dagligt mellem hjemmet i Risskov og universitetet og - da den tid kom - mellem domstolen og hjemmet i Luxembourg (dog minus de seneste år), og han var ophøjet ligeglad med, at de øvrige EF-dommere fandt, at det var under embedets værdighed at cykle. Bortset fra sadel, baglygte og lås synes der at være tale om det henved 75 år gamle køretøjs originale dele. På cykelstangen er på optagelsen fra 2005 monteret Max Sørensens daglige universitetsmappe, som han anvendte i professorårene ved Aarhus Universitet, dvs. 1947-1972.Ud over cykel og mappe er der tilgået udvalget yderligere et antal effekter (lommebøger fra 1940’erne, blæksuger, papirkniv, læsebriller, skulderprydelse fra dommerperioden etc.) samt en mindre portion af Max Sørensens faglige bogsamling (ikke mindst et udvalg af sådanne publikationer, som indeholder dedikation fra kolleger). Desuden er der tilgået udvalget en pæn samling af fotografisk materiale, mestendels fotos, hvor Max Sørensen selv figurerer i officiel sammenhæng, men også fx et fornemt, indrammet dedikationsfoto af tronfølgeren, prinsesse Margrethe, der i et ledsagende håndskrevet brev af 17/6 1962 giver udtryk for, at hun under sine studier ved Aarhus Universitet 1961-1962 i særlig grad har nydt Max Sørensens undervisning i International Organisation og forelæsningerne i ”den offentlige rets labyrintagtige væsen”, som det hedder i brevet.

 

August 2005: Universitetskollegierne 70 år 

 

Læs om kollegieliv i Universitetsparken 1935-2005 på side 16 og 17 i Campus nr. 13, 2005. Det anvendte materiale er stillet til rådighed af Universitetshistorisk Udvalg.

 

August 2005: Bymuseets nye permanente udstilling

 

I forbindelse med genåbningen af Bymuseet i Carl Blochs Gade er der etableret en ny permanent udstilling om Århus bys historie siden 1919. Udstillingen er placeret i den nyopførte tilbygning og gør en del ud af Århus' status som uddannelsesby, og naturligvis er der i den forbindelse et afsnit om Aarhus Universitet. Genstandene i det pågældende afsnit er udlånt af Universitetshistorisk Udvalg og omfatter bl.a. dør- og gangskilte, adgangskort til universitetets 10-års-jubilæum 1938, kollegiesangbog fra 1940'erne, studenterhåndbog 1964 samt eksemplarer af henholdsvis universitetets første årsskrift (1929) og den første disputats forsvaret ved universitetet (1940). 

 

 

 

Museumsinspektør Steen Lundbye, Bymuseet, ses her på studiebesøg hos Universitetshistorisk Udvalg, hvor han studerer mulige udstillingsgenstande til Bymuseets nye permanente udstilling.