Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Udvalgets sekretær: Akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke.  

                      

Palle Lykke fremviser jubilæumspublikationen Topforskning ved Aarhus Universitet - en jubilæumsantologi (redigeret af udvalgets medlemmer og dets sekretær) i forbindelse med Århus Bys reception på Rådhuset i anledning af Aarhus Universitets 75-års-jubilæum i september 2003.

Sekretariatsadresse

Universitetshistorisk Udvalg

Fredrik Nielsens Vej 5

Bygning 1448

DK-8000 Århus C

Tlf. 8942 2349 

Fax: 8942 2333 

E-mail-adresse: pl@adm.au.dk

Opgaver

Udvalgssekretæren er ansvarlig for udvalgssekretariatets daglige virksomhed:

  • Indsamling af universitetshistorisk materiale med henblik på opbygning af arkiv til belysning af alle sider af Aarhus Universitets historie

 

  • Registrering og ordning af (og forskning i) indsamlet materiale med henblik på at stille det til rådighed for brugere i nu- og fremtid

 

  • Formidling af universitetshistorie i form af bøger, artikler, kronikker, udstillinger, video, internet etc. - ikke mindst i forbindelse med jubilæer

 

  • Konsulentvirksomhed i forhold til jubilerende institutter, afdelinger etc. og i forhold til medarbejdere, som beskæftiger sig med sider af universitetshistorien

 

  • Vejledning af gæster i udvalgets samlinger

Publikationer på Aarhus Universitetsforlag

En del af Palle Lykkes universitetshistoriske fremstillinger er udgivet i bogform på Aarhus Universitetsforlag: Se titlerne her.

Samlede publikationer

Samlet publikationsliste

Artikler mv. online 

Læs artikler, arbejdspapirer, foredrag mv.