Aarhus Universitets segl

Universitetshistorisk Udvalgs kommissorium og sammensætning

Udvalgets kommissorium

Universitetshistorisk Udvalg har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for en fortsættelse af arbejdet med indsamling og registrering af universitetshistorisk materiale, herunder fastlæggelse af retningslinjer og planer for arbejdets fremtidige gennemførelse og en eventuel permanent eller ad hoc-præsentation af relevante dele af materialet.

Udvalgets sammensætning *

•        1 formand udpeget af rektor

•        Institutlederen for Institut for Historie og Områdestudier (eller et medlem udpeget i samråd med denne)

•        Institutlederen for Steno Instituttet* (eller et medlem udpeget i samråd med denne).

•        Der kan også være et eventuelt et udefra kommende medlem og et yderligere medlem fra universitetet.

Udvalgets sammensætning siden 1. februar 2005

Lektor, mag.art. André Wang Hansen, Afd. for Kunsthistorie (formand)

Lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen, Historisk Afdeling

Professor, dr.scient & phil. Helge Kragh, Steno Instituttet

Direktør, cand.mag. Svend Larsen, Statsbiblioteket

Udvalgets hjemmeside

Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside

* Siden sammensætningen af udvalget har Steno Instituttet ændret navn til Institut for Videnskabsstudier.

Universitetshistorisk Udvalg blev nedlagt 10. september 2012; det universitetshistoriske arbejde varetages herefter af AU Universitetshistorie.