Aarhus Universitets segl

Det Humanistiske Fakultet/Arts

[Siden er under opbygning]

 

Center for Vikingetids- og Middelalderstudier

- Aflevering 2015

Dramaturgi

- Se her og under John Andreasen i Personarkiver

Engelsk Filologi

- Handout fra Donald Hannahs afskedsforelæsning 1996.

Filosofi

- 1934: Kort K. Kortsen: Kortfattet Lærebog i Logik. Fotokopi af for- og bagside samt titelblad med dedikation fra forfatteren til C. Holst-Knudsen. Original hos Hans Fink.

- 1938: Tilhørerlister til Himmelstrups propædeutiske filosofi. 3 stk. Gave 1998 fra Institut for Filosofi (Frikke/Fink)

Fonetisk Institut/Sproglaboratoriet

Diverse 78'er-grammofonplader med mhp. fonetikundervisning samt bånd med sprogkurser af forskellig art samt "prøveplade" med Skautrup og Sorte Ole (Ole Olesen, Katedralskolen). Tilvejebragt og overdraget 2004 af Egon Rasmussen, Trøjborg.

Forhistorisk Arkæologi og Etnografi

1971-1978

- Postkvitteringsbog 1971-1978

- Fotokopiregnskab 1970’erne (m. kuriøs kvittering vedr. Klindt Jensen)

Overdraget 2005 af  Eva Husted Dalsgaard

Germansk Institut

1984-1990

- "Rapport Nederlands lectoraat Aarhus Universitet 1984-1990". Af Kris van de Pool. 10 s. + for- og bagside. Simpel kopiteknik. Gave ca. 1991 fra Aarhus Universitetsforlag.

Global Dialogue Prize (2009/10)

- Materiale modtaget i 2017

Historisk Institut

- Institutavisen. (Formentlig) Komplet samling frem til 1999. Overdraget 1999 af Rudi Thomsen.

- 1998 En Emneområde D-opgave.

Lingvistik

- Kasse med materiale afleveret 2005 af Hans Arndt (bl.a. korrespondance 1938-1949 mellem Jens Holt og Louis Hjelmslev). Se særskilt registrering ved HA.

Nordisk

- Tilhørerlister fra Gustav Albecks undervisning 1940'erne-1970'erne. Gave 1994 fra Gustav Albeck.

- 1950'erne-1960'erne: Materiale vedr. professoransøgninger, bedømmelser, udvalgsinterne tilkendegivelser, samling af udklip vedr. konkurrence 1953, korrespondance vedr. nyslåede professor Albecks pensionsforhold. Gave 1994 fra Gustav Albeck.

- 1970: Referat af mødet i den nordiske faggruppe 19. juni 1970. 4. s. stenc. Gave 1994 fra Gustav Albeck.

- 1970: Referat af: Konstituerende institutrådsmøde 19. juni 1970. 6 s. stenc. Gave 1994 fra Gustav Albeck.

- 1997: Lars Otto Kristensens klumme i Stiften 9/12 1997 om Kristensens assistance til Kabell i 1972.

Se desuden Gustav Albecks privatarkiv under korrespondance vedr. instituttet og korrespondance med kolleger (danske og udenlandske) samt vennebreve. Se endvidere udklipssamlingen vedr. oprørstiden i Westergård-Nielsens arkiv (II).

Slavisk

- *1930'erne

Mag.art. Folmer Wistis notater fra Stender-Petersens forelæsninger, korrespondance vedr. konferensen, studielitteratur. Gave fra Wisti 1998. Ligger i Wistis arkiv. Se dette. Kælder.

FAKULTETET

- 1956-1961

Materialesamling, der i hovedsagen hidrører fra Gustav Albecks dekantid 1960/61, men også rummer materiale fra årene umiddelbart forud herfor. Bl.a. møder, ansøgninger, disputatser, ansættelser og afskedigelser, ansøgninger fra fag samt P.V. Globs 1958-plan for en "Forhistorisk Nationalpark" (Moesgård) med diverse udtalelser og Fakultetets diskussion af spørgsmålet om Vagn Børges stilling som dansk lektor i Wien. Gave 1995 fra Gustav Albeck.

I: "Fakulteterne. Kasse A" (Bør evt. tilbageføres til Gustav Albecks arkiv)

- 1970: HENVISNING: "Lovtekster, statutter ..."

Udkast til besvarelse fra humanistiske fakultet af skrivelse af februar 1970 fra Rektor vedr. forslag til lov om universiteternes styrelse. 7. s. + bilag (1 s.).

- 1987-1988

Pjecer fra HF:

Karin Friis-Brixen:

Reklame - en kreativ løsning. Om humanisters ansættelsesmuligheder i reklamebranchen. (HF sammen med Den centale Studie- og Erhvervsvejledning. 30 s. 1988. Gave 2000 fra Ingeborg Christensen, IK.

Jens Cramer/Jørn Langsted:

På vippen (om at undervise på andre fag end ens eget). 39 s. 1988. Gave 2000 fra Ingeborg Christensen, IK.

I: "Fakulteterne. Kasse A"

- 2003: Plakater:

Studieinfo - plakat 2003 (2 ekspl.)

Miniudgave af HUM's jubilæumsplakat

Overdraget 2004 af Svend Aage Mogensen, HUM.