Aarhus Universitets segl

Biologi

Diverse arkivmateriale fra Biologisk Institut

”Institutavisen” fra Biologisk Institut: 23. oktober 1991 – 11. december 2002 - se en forside - er sammen med nedennævnte materiale overdraget til Universitetshistorisk Udvalg marts 2009.

April 1970

Rektorkollegiets Sekretariat: Indstilling til samarbejdsudvalget for naturvidenskaberne fra udvalget vedrørende de biologiske fag.

April 1970

Det Naturvidenskabelige Fakultet: De biologiske fags udbygning ved Aarhus Universitet. Redegørelse udarbejdet af professorerne i de biologiske fag.

November 1977

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Studiekontoret: Biologer fra Aarhus Universitet. Kandidatundersøgelse, november 1977.

November 1977

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Studiekontoret: Biologer fra Aarhus Universitet. 2.-dels- og specialestuderende, november 1977.

Oktober 1981

Biologisk Institut: Biologi ved Aarhus Universitet. Redegørelse for den biologiske faggruppes virksomhed i perioden 1978 – 1980.

Juni 1981

Det Faglige Landsudvalg for de Naturvidenskabelige Uddannelser (FLUNA), Undervisningsministeriet: Universitetsuddannelserne i biologi med specielt henblik på forholdene i København, Odense og Århus. Foreløbig rapport fra et biologiudvalg, nedsat af det Faglige Landsudvalg for De Naturvidenskabelige Uddannelser.

Se forside

Juni 1982

Det Naturvidenskabelige Fakultet: Fakultetsredegørelse. En redegørelse for Det Naturvidenskabelige Fakultets virksomhed og situation, baseret på 3-års perioden 1978 – 1980.

  1. Den matematisk-fysiske faggruppe.
  2. De biologiske institutter.
  3. Geologisk Institut og Geografisk Institut.

Januar 1983

Rapport afgivet til Undervisningsministeriet af Fællesudvalget for Naturvidenskab: Dansk Naturvidenskab: status – perspektiver.

20. december 1983

Biologisk Institutter, Aarhus Universitet: Fælles Bio-bibliotek.

Maj 1984

Direktoratet for de Videregående Uddannelser: Landsplanlægningen inden for humaniora og naturvidenskab. Rapport om besøgsrunder til de humanistiske og naturvidenskabelige fakulteter 1983.

September 1983

Jørgen Bundgaard: Biologernes nye arbejdsmarked. Undersøgelse af biologers erhvervsfunktioner, Københavns og Aarhus Universitet, cand.scient.-er i biologi 1970 – 1981. Rapport afgivet til Undervisningsministeriet af projektet UBE-82.

Maj 1984

Direktoratet for de Videregående Uddannelser: Landsplanlægningen inden for humaniora og naturvidenskab. Rapport om besøgsrunder til de humanistiske og naturvidenskabelige fakulteter, 1983.

Maj 1985

Det Naturvidenskabelige Fakultetsstudienævn, Aarhus Universitet: Perspektivudvalgets rapport vedr. uddannelsernes form, indhold og styring ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

December 1985

Institut for Genetik og Økologi, Aarhus Universitet: Report on evaluation of hydrobiology to the Danish Council for Research, Policy and Planning and the Danish Natural Science Research Council.

Februar 1986

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd: International evaluation of Hydrobiology.

1987

Forskningssekretariatet: Naturvidenskab – det nødvendige grundlag. Strategi- og handlingsplan fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

Januar 1988

Den Biologisk Faggruppe, Aarhus Universitet: Biologi ved Aarhus Universitet frem til år 2000.

August 1989

Den Biologisk Faggruppe, Aarhus Universitet: Notat udarbejdet ved DVU’s besøgsrunde 1989: Biologi, Aarhus Universitet.

Oktober 1990

Undervisningsministeriet: Besøgsrunderapport. Naturvidenskab.

Maj 1992

Undervisningsministeriet: Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd: Rapport fra en konference om biologi og undervisningskompetence i gymnasiet m.v.

August 1993

Teknisk Forvaltning, Aarhus Universitet: Aarhus Universitet mod år 2000. Bidrag til fysisk planlægning.

Marts 1994

Det Naturvidenskabelige Fakultet: Biologiuddannelsen, Aarhus Universitet – selvevalueringsrapport. Udarbejdet i forbindelse med evalueringen af de videregående biokemi- og biologiuddannelser i Danmark, 1993 – 1994.

December 1994

Undervisningsministeriet: Evaluering af de videregående biologi- og biokemiuddannelser.

Bilag 1: Selvevalueringsrapport. Biologi, Aarhus Universitet.

Bilag 2, del 1: Selvevalueringsrapport. Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsuddannelsen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Bilag 2, del 2: Selvevalueringsrapport. Selvevalueringsrapport. Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsuddannelsen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Bilag 3: Selvevalueringsrapport. Biologi, Københavns Universitet.

Bilag 4: Selvevalueringsrapport. Biokemi, Københavns Universitet.

Bilag 5: Selvevalueringsrapport. Biologi- og cellebiologi, Odense Universitet.

Bilag 6: Selvevalueringsrapport. Biologi, Roskilde Universitetscenter.

Bilag 7: Selvevalueringsrapport. Aftagerundersøgelse.

Bilag 8: Selvevalueringsrapport. Studenterundersøgelse.

Bilag 9: Selvevalueringsrapport. Censorundersøgelse.

Bilag 10: Selvevalueringsrapport. Notat fra institutionsbesøg.

Februar 1995

Evalueringscentret, Undervisningsministeriet: Kvalitetsudvikling og evaluering af de videregående uddannelser. Evaluering af biologi- og biokemiuddannelserne. Evalueringsrapport.

29. oktober 1995

Indkaldelse af bidrag til opfølgning på biologi- og biokemievalueringen.

13. december 1995

Biologisk Institut, Aarhus Universitet: Opfølgning på biologi- og biokemievalueringen.

19. december 1995

Biologisk Studienævn, Aarhus Universitet: Opfølgning på biologi- og biokemievalueringen.

21. december 1995

Institut for Molekylær Biologi, Aarhus Universitet: Opfølgning på biologi- og biokemievalueringen.

17. januar 1996

Det Naturvidenskabelige Fakultet: Udbygningsplanlægning, bio-fag.

28. januar 1996

Biologisk Fagudvalg, Aarhus Universitet: Opfølgning på biologi- og biokemievalueringen

31. januar 1996

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet: Opfølgning på biologi- og biokemievalueringen

November 1999

Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet: Naturvidenskab på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet: Økonomi, uddannelse og personale.

Maj 2002

Aarhus Universitet: Dimensionsanalyse for Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet.

I marts 2013 er fra institutsekretariatsleder Preben Jensen fremsendt "Notat fra arbejdsgruppen vedr. "Det biologiske institut"" (april 1991), som var grundlaget for dannelsen af Biologisk Institut i 1992.