Aarhus Universitets segl

Fakultetssekretariatet NAT/ST

Fra Science and Technology er v/ fuldmægtig Steen Daugaard Madsen  i august 2013 overdraget materiale vedr. Det Naturvidenskabelige fakultet fremkommet ved oprydning:

Gammelt brevpapir, stillingsopslag (kontorfunktionær 1979), udkast til akademiske gradsbeviser på baggrund af 1987-design samt festsange fra Karl Pedersens 50-års fødselsdag og fra hans afgang som dekan; fra sidstnævnte endvidere en række fotos samt invitation; desuden materiale vedr. Jørgen Andersens ophør som fakultetssekretær 1993 (invitation til reception samt sang mv.) ; materiale vedr. planer om ny administrationsbygning (diverse 1979 plus "program 1981") samt tryksagerne "Velkommen som medarbejder ved Aarhus Universitet" (1978) og "festmiddag i anledning af Det naturvidenskabelige fakultets 40-års jubilæum" 4. nov. 1994 (indhold: menu og sange); desuden kopi af to Ivan Madirazza.tegninger fra Geologi.

Senere i samme måned er yderligere materiale fremsendt:

Skrivelse 1960 fra dekan Povl Kristensen (Pablo) vedr. DTM-repræsentantskab; Anordninger og bekendtgørelser for naturvidenskabelig embedseksamen og magisterkonferens (tryksag, 1963); udklip vedr. Åbent Hus september 1975; tryksag vedr. Studieorientering marts 1982; materiale vedr. proklamation af årets doktorer og licentiater mv. 1974; 2 amatørportætter af dekan Karl Pedersen; div. vedr. telexabonnement; div. vedr. ophold i Mønsted 1972 (Sv. Saxov) og 1981 (regnskab); div. tryksager: Center for applied parasitoid taxonomy og tryksag om The faculty of Natural Sciences (1984); div. vedr. rejselegat for matematikere og Philips Fond af 1958; kopi af brev fra statsminister Schlüter vedr. Hestehaveskoven (Kalø); materiale 1964-1980 vedr. væksthuse i Botanisk Have; materiale vedr. Universitetsforlaget 1985 - herunder Betænkning vedr. oprettelse af et forlag ved Aarhus Universitet; materiale vedr. oprettelse af et datalogisk institut 1996; materiale herunder fotos fra DanMiljø-messen 1994.

I september 2013 er følgende modtaget:

Materiale vedr. Det naturvidenskabelige Fakultets jubilæumsarrangement 12.9.1978; program for jubilæumshøjtidelighed i aulaen 11. september 1978; akademisk borgerbrev fra Københavns Universitet 1955; 3 fotos af "hold 61" d. 3.10.1961 v/ stud. scient. Paul Jespersgaard.

Brugen af begrebet "Åbent Hus" i denne betydning blev første gang registreret i januar samme år.