Aarhus Universitets segl

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Siden er under opbygning

Jura 

- Eneretsforskning, Institut for

1957-1963: Papirer fra instituttets første år (:Torben Lunds opbygning af institut/bogsamling).

Overdraget 2004 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek. Supplerende aflevering af materiale 2005 ved Teglborg.

Jura 1963-1960.

Div. Vedr. betaling for manuduktion. Overdraget af Journalen 2005.

Juridisk Institut

Domsregister. Ført fra 1950’erne frem til 1980’erne – de seneste 20 år af Per Teglborg.

6 stålskabe. Anbragt i Trøjborgkælderen maj 2005.

Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

- Kriminologi, Institut for

Materiale vedr. undersøgelse af hæftestraffe i Århus 1933-1952. Hulkort etc. med anonyme oplysninger om de hæftestraffede. Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Institut.

Juridisk Bibliotek

Korrespondance m.v. ca. 1948-1966.

Kasserede omslag fra Frantz Dahls bøger (v. indb.).

Det juridiske fakultetsråds/studenterråds ankeprotokol til fremlæggelse i bibiblioteket (2 protokoller 1951-1966 og 1967-1969).

Skilt: Juridisk Bibliotek

Stempel: Exlibrisstempel vedr. Frantz Dahls boggave.

Fotos: Se Billedsærsamling 62

Overdraget 2004 af Per Teglborg.

           +

Supplerende materiale et tilgået 2005:Vedr. regnskab fra 1940’erne og frem …

           +

Stålskab fyldt med regnskab for biblioteket 1955-2003.

Anbragt i Trøjborgkælderen.

 Gave 2003 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek. 

Samling af juridisk litteratur, der har tilhørt eller på anden måde er forbundet med personer fra instituttet.

Statskundskab

Materiale vedr. ruskurser ca. 1990 til ca. 2004. Ca. 8 ringbind + løst materiale. 3 fotos af holdopstillinger i nyere tid – ét af dem fra 2004. Enkelte ”trykte” (rettere mangfoldiggjorte) materialedele er fra 1973 og fremad. Overdraget 2007 af Sune Astrup Christiansen,afgående russekretær, 

Økonomi

"Skema over lærere ved det økonomiske fakultet", udfærdiget af John W. Oldam og overdraget af samme i 1998.