Aarhus Universitets segl

Tværfakultære enheder mv.

Siden er under opbygning

CEKVINA/Kvindeforskning/Kønsforskning HUM og SAM

1990   Teknologien i Cekvinas hverdag (18 s.) samt

Appendix hertil (20 s.). Overdraget 1999 af Janne Lauritzen, Cekvina.

1993   Ingunn S. Jacobsen: "Cekvina - med endring på dagsorden. En rapport fra en undersøkelse ved Center for Kvindeforskning i Århus - Cekvina - med fokus på kartlegging og evaluering" (50 s.). Hovedopgave i Køn, kommunikation og kultur. Overdraget 1999 af Janne Lauritzen, Cekvina.

Cekvina (m.v.):

Materiale overdraget 2003 af Janne Lauritzen:

- Samling af sange til Kvindedagen 11/9 1978 i Historisk kantine.

- CekvinaNyt 2,1990-4,1999 + Kontur 1-2

- Nyhedsbreve, enkelte numre 1984-1990

- Studieplaner i udvalg (1990'erne)

- 1990: Materiale vedr. Cekvinas 10-årsjubilæum (sang, budget vedr. fortæring, Kirsten Gomards tale).

- 1991: Originaltegning ("Det maskuline bløddyr" af Frans Kannik) til CekvinaNyt 4/91.

- 1991: se også 1999

- 1994: Materiale fra Kirsten Gomard og kirsten Molly Søholms fælles 100-årsfødselsdag i 1994 (invitation ("Janne + Erik" [Lauritzen] og et "korværk" skrevet af og fremført af medarbejdere på Cekvina; 4 hatte, som medarbejderne bar ved fremførelsen af "korværket")

- 1999: Oversigt over indehavere af den lille statuette (vandrepokal), som Cekvina i 1987 fik af Kirsten Busk Mellor (statuetten befinder sig hos Kirsten Gomard) Janne Lauritzens versificerede tale til Drude Dahlerup ved julefesten 1991, der fik statuetten det år.

- u.å.: Cekvina's julesangbog, 14 s.

- Diverse sange (Frauenlied: en rigtig kvindesang, Farvel til de mest langtidsledige, sang til Cekvinas åbningsreception 30/10 1987, Kaotiske klange samt Alperosen.

*

Janne Lauritzen meddeler 7/2 2003, samme dag, som hun går af, at Kirsten Gomard har besluttet, at historisk materiale vedr. Cekvina ikke skal til UHU, men til Kvindehistorisk Samling (Eva Lous) i Statsbiblioteket (festsange, vedtægter, studiemateriale og undervisningsplaner). En afdelings-statuette opbevares fortsat hos Gomard.