Aarhus Universitets segl

Audiovisuelt materiale

VISUELLE FREMSTILLINGER, AUDIOVISUELLE FREMSTILLINGER & AUDIOFREMSTILLINGER

 

Hvor ingen oplysninger om proveniens gives, er der i almindelighed tale om materiale, som indtil overdragelse til udvalget har henligget på universitetet. Interviews foretaget af udvalget eller under dettes auspicier er nævnt og opmagasineret andetsteds. Nedennævnte materiale er i brandbox i kælder.

(Ove Rasmussen, Inst. f. Jysk Sprog- og Kulturforskning, oplyser 1998, at der eksisterer en TV-optagelse med Peter Skautrup fra 1970'erne, hvor han sidder med bandage om hovedet efter brand i eget hjem, hvor han søgte at bringe ordbogsnotater i sikkerhed. Kopi i Inst. f. Jysk Sprog- og Kulturforskning).

(Overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen, Åbyhøj, oplyser 1998, at der eksisterer en smalfilmsoptagelse af Erik Reske-Nielsen. Kopi hos Edith Reske-Nielsen).

(Professor, dr.med. Aksel Stenderup oplyser 1999, at der eksisterer en smalfilm med optagelser fra hans institut).

(Professor, cand.oecon. Torben Agersnap, København, oplyser 2000, at der eksisterer en smalfilmsoptagelse fra studietur til Holland ca. 1946)

Oversigten er ej komplet.

 

1.       

14 grammofonplader

Diverse taler ved indvielsen af første bygning i september 1933

 

2.       

Videobånd

Luftangrebet 31/10 1944 filmet fra ledsagende fly. (Video-2000) 

 

3.       

Film 8 m/m

Sprængning/nedbrydning af Høegh Guldbergsgades kaserne 1981-82 (Kingo Karlsen) 

 

4.       

Videobånd (VHS)

Kopi af ovennævnte 8 m/m smålfilm med sprængning/nedbrydning af Høegh Guldbergsgades kaserne 1981-82 (Kingo Karlsen)

 

5.       

Film 16 m/m

"Aarhus Universitet" (1978) - fremstillet af NEMO i anledning af universitetets 50 års jubilæum

 

6.       

Videobånd

Kopi af NEMO's 1978-film. (Doneret af Jørgen Lund på opfordring fra PL). udlånes til IC, IK, medio, august 2002

 

7.       

Film 16 m/m. i sort fiberkasse

Mærkatens tekst: "Film fra indvielsen af den første universitetsbygning 1932 [1933!! PL] Lyd indtalt af arkitekt C.F. Møller". (Jørgen Lund mener, dette kan være originalen)

 

8.       

Film 16 m/m

Kopi af ovennævnte 1933-film

 

9.       

Film 16 m/m

Reception for C.F. Møller i anledning af dennes 85-årsdag og 50-året for indvielsen af første universitetsbygning. (Dehlholm)

 

10.     

Spolebånd

Lydbånd med optagelser fra 5/3 1984 i anledning af afsløring af C.F. Møller-portræt. Taler af Thorkild Simonsen, Henning Lehmann, Niels Winkel og C.F. Møller (lyd til ovennævnte Dehlholm-film)

 

11.     

Kassettebånd (FUJI)

C.F. Møllers ledsagende kommentar 1983 til filmoptagelsen fra 1933. Vistnok tilblevet på kontorchef Lillesøs initiativ. (Bånd og film kører desværre asynkront)

 

12.     

Kassettebånd (SCOTCH)

Kopi af ovennævnte kassettebåndsoptagelse med C.F. Møllers kommentarer til 1933-film

 

13.     

Spolebånd (AGFA)

Indhold er indtil videre ukendt. Mærkatens tekst: "Interessante lydoptagelser af dyr m.m."

 

14.     

Filmæske

Æsken er tom 

 

15.     

Videobånd (U-Matic)

Luftangrebet 31/10 1944 med kunstig lyd tilføjet i Sproglaboratoriet af Ole Mahler samt - såvidt vides og erindres - kopi af 1933-indvielsesoptagelserne fra Fotorama

 

16.     

Videobånd (VHS-BASF)

Kopi af TV 2's udsendelse 30/10 1994 (v/ Kaj Bæckmann) om luftangrebet 31/10 1944. (Doneret af PL)

 

17.     

Videobånd (VHS-ITV)

TV-portræt af professor Knud Lundbæk 19/10 1992. Udsendelse fra den lokale Århus-kanal. Portræt v. John Mogensen, Katedralskolen. (Doneret af Knud Lundbæk)

 

18.     

Kassettebånd (i spolebåndskassette)

- Mosquitopilot H.E. Dunkley fortæller om angrebet på Aarhus Universitet 31/10 1944 - båndet indtalt på opfordring fra O. Hermansen.

- Udsendelse fra DR-Østjylland om bombardementet 1994 (redigeret dvs forkortet genudsendelse på landsradioen).

- Desuden udsendelse om angrebet på Shellhuset 21/3 1945.

(Doneret af O. Hermansen, Kastrup, vedlagt brev til denne fra Rektor (overdraget af IKC)).

 

19.     

Videobånd.  

The University of Aarhus - a historical presentation, (30 minutes), concept & manuscript: Palle Lykke, translation & speak: word design/David Lalley, produced by Universitets-TV, University of Aarhus 1995

 

20.     

Kassettebånd (BASF)

Portrætudsendelse om professor Søren Sørensen i P2 17/2 1991. Gave 1996 fra Palle Lykke

 

21.     

Kassettebånd (BASF)

1. Udsendelse i P1's kirkelige magasin 8/2 1992 om det teologiske fakultets 50-års jubilæum; Jørgen Stenbæk medvirker.

2. Udsendelse i P1 14. eller 15. september 1996 med Gretchen Dutschke i anledning af hendes nye bog om Rudi Dutschke

Gave 1996 fra Palle Lykke

 

22.     

Kassettebånd (BASF)

1. Udsendelse i Østjyllands Radio 29/10 1994 om bombardementet 50 år tidligere (uforkortet udgave); C.F. Møller-optagelser indgår, og Frank Weber medvirker

2. Udsendelse i P1 25/9 1996 om Charlotte Strandgaard og Finn Slumstrups bog om Jens Kruuse; Slumstrup medvirker

Gave 1996 fra Palle Lykke

 

23.     

Videobånd (BASF)

Konference: Miljøforskning på Aarhus Universitet

Session B: Stofomsætning i jord. 21/8 1990

Overdraget 1998 af Anders Frølund, IK

 

24.     

Videobånd (BASF)

"Konference: Miljøforskning på Aarhus Universitet. Session C: Økotoksikologi/tungmetaller". 21/8 1990

Overdraget 1998 af Anders Frølund, IK

 

25.     

Videobånd (BASF)

"Hvælv". Om dansk forsknings stade. IKC januar 1990

Overdraget 1998 af Anders Frølund, IK

 

26.     

Videobånd (FUJI)

"Hvælv". Det kosmiske kaos. 25/5 1988

Vedlagt TV-omtaler fra presse

Overdraget 1998 af Anders Frølund, IK

 

27.     

Videobånd (E30)

Optagelser fra opførelsen af Statsbiblioteket

Gave 1999 fra Svend Larsen, SB

 

28.     

10 kassettebånd

Optagelser af "Spørg Århus"-radioudsendelserne i 1970'erne og lydsiden fra én af TV-udsendelserne samt kopier af presseklip vedr. udsendelserne

Gave 2000 fra Ole Fenger

 

29.     

1 kassettebånd (Maxell)

Udsendelsen Studio Stud v/ Moderate Studenter (Århus Nærradio)

2/9 1983. Overdraget 2000 af Rie Bligaard

 

30.     

1 videobånd (TDK)

Fhv. afdelingsleder, mag.art. Knud Jordal forelæser over "Dansk Slavistiks Historie" (to forelæsninger 28/11 og 5/12 2000 afholdt inden for rammerne af Slavisk Instituts undervisning i humanistiske videnskabsteori, optaget af undervisningsass. i videnskabsteori, Kristian Jørgensen (tlf. 8618 9455). Jørgensen oplyser, at de første ca. 10 sekunder af forelæsning 1 ikke er kommet med. Original i Slavisk Institut. Også Jordal har kopi, Overdraget m. bibliografi m.v. samt forelæsningsannonce 20. juni 2001 af Kristian Jørgensen

 

31.     

1 CD-rom

Show v/ arkitekt Mads Møller

I anledning af Auditoriehusets indvielse 28/5 2001

Gave 2001 fra Mads Møller via IK

 

32.     

CD-ROM

Om Monacos fortræffeligheder (2001 HL)

 

33.     

CD-ROM

The U.K.'s Higher Education Teaching and Learning Technology Programme (2001 HL)

 

34.     

CD

Radioudsendelse ca. 1975 om Aarhus Universitet. Medvirkende: Carl Krebs, Knud Illum, Aage Th.B. Jacobsen, C.F. Møller, hakon Lund, Peter Skautrup og Franz Blatt (sidstnævnte bl.a. om kaldelsen anno 1940). Gave 2001 fra overlæge Peter Illum, Århus

 

35.     

Kassettebånd

Portrætsamtale med Per Kirkeby om udsmykning af Aarhus Universitet (Auditoriehuset) v. Ulla Strømberg. Overdraget 2002 af Ingeborg Christensen, IK

 

36.     

Videobånd.VHS

TV2/Østjylland:

Palle Lykke medvirker i portrætudsendelse om Aarhus Universitet.

Sendt 21. april (langfredag) 2000  

 

37.     

Videobånd:

1. TV-Danmark 10. + 11.9. 1998: Palle Lykke præsenterer Aarhus Universitet 70-års-jubilæumsudstilling i Steno Museet

2. TV-Danmark 8/9 1998: Palle Lykke interviewes om AArhus Universitets historie

 

38.     

Kassettebånd:

Udateret radioavis om NAT som frifakultet - Dekan Karl Pedersen medvirker

Gave 2002 fra Ingeborg Christensen, IK

 

39.     

Kassettebånd:

På jobbet - Aarhus Universitet, P1 17/1 1995. Medvirkende: Lektor Hans Hauge, stud.mag. i engelsk Helene Provstegaard og dekan for NAT Karl Pedersen.

Gave 2002 fra Ingeborg Christensen, IK.

 

40.     

Kassettebånd

K.E Løgstrup. Radioudsendelse v/ Svend Bjerg 29/12 2002. Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

41.     

Kassettebånd

Johannes Sløk. Mindeudsendelse 2002. Fortsættes på kassettebånd 42. Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

42.     

Kassettebånd

Sløk jf. kassettebånd 41. Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

43.     

Kassettebånd

Bobby Zachariae. Om hypnotisk metode mv. Radioudsendelse 26/3 2000. Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

44.     

Kassettebånd

Arkæologi i Århus. Radioudsendelse 18/8 2000. Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

45.     

Kassettebånd

- Klaus Ferdinand. Læst og påskrevet. Radioudsendelse 9/11 2001

- Peder Mortensen. Portrætudsendelse. "Fra Bahrain til Damaskus" 1/1 2002

Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

46.     

Kassettebånd

Hanne Engberg om "Heretica". Opl. ved Skou-Hansen og T. Bjørnvig. 16/2 2000. Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

47.     

Kassettebånd 47-49:

Poul Nyboe Andersens erindringer. Radioudsendelser formentlig 1999 eller 2002. Overdraget 2002 af Palle Lykke.

 

48.     

Poul Nyboe Andersen fortsat fra 47

 

49.     

Poul Nyboe Andersen fortsat fra 47

 

50.     

Kassettebånd

Olaf Olsen fortæller. DR 2000

Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

51.     

Kassettebånd

Johan Fjord Jensen, 21/5 1999

Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

52.     

Kassettebånd

"Glade dage i kollektivet 'Aldershvile'" (medv. Sperling, Finnemann, Carsten Vengsgaard)

16/7 2000

Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

53.     

Kassettebånd

Svend Andersen, Thomas G. Jensen m.fl. om etiske konflikter ved genforskning. "Café" DR 22/2 1999. Overdraget 2002 af Palle Lykke.

 

54.      Kassettebånd

Uffe Østergård: "Europa og universitetet", DR 20/5 1998. Overdraget 2002 af Palle Lykke.

 

55.     

Kassettebånd.

- Jørgen Brems Dalgaard oplæser Epistel fra kommende bog 19/8 1997.

- Om nobelpristageren Jens Chr. Skou 15/10 1997

- Om idéhistorikeren Hans-Jørgen Thomsens 'alskab'26/10 1997.

- Om Jens Chr. Skou 10/12 1997

- Om Jens Chr. Skou 15/2 1998

Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

56.     

Kassettebånd

- Portræt af Per Aage Brandt 19/9 1998

- Nils-Ole Lund om sin C.F. Møller-bog 1999

- Stig Strømholm "verdens bedste forelæser"

Overdraget 2002 af Palle Lykke

 

57.     

Kassettebånd

P.V. Glob. Udsendelsesrække december 1999. medv.: G. Bibby. K. Frifeldt, H. Berg og Klaus Ferdinand

Overdraget 2002 af Palle Lykke.

 

58.     

Kassettebånd

- Vibeke von Sperling om Rudi Dutschke-biografi 14/11 1997.

- Gretschen Duschke om sin biografi om Rudi Dutschke 17/12 1997 (Litteraturradio)

- Pia Guldager Bilde om Villa Memi 1/5 1998

- Tuna'er (spanske universitetsmusikanter)

Overdraget 2002 af Palle Lykke.

 

59.     

Videobånd.VHS

Krimizonen. Om tragedien på Trøjborg 1994. Sendt 8/5 2003. Overdraget 2003 af Ingeborg Christensen

 

60.     

DVD-R

Overspillede smalfilm fra Det fysiske Institut

1: Udflugt 1950

2: Bent Fastrup i USA/Canada

3: Fysiks 50-års-jubilæum 1983

Gave 2003 fra IFA v/Erik Lægsgaard

 

61.     

Grammofonplade 33 omdrejninger, single-størrelse:

"Optagelser fra FYHA-festen den 30. november 1963 med hilsen fra Novo Industri A/S". Fritz Schønheyder taler. Desuden medvirker Ole Helmig og Erik Lambertsen (sketches og koreografi). Gave 2003 fra Robert og Lise Aurup, Randers

 

62.     

Videobånd VHS

Optagelser september 2003 med cand.mag. Bodil Jørgensen, f. Rabbe, om hendes studietid 1938-1946 ved journalistelev Morten Tvegaard m.fl. fra Journalisthøjskolen, som skulle lave en opgave om kvindelige studerende ved Aarhus Universitet i 1930'erne.

Båndet indeholder såvel denne opgavebesvarelse (ca. 6 minutter) som de samlede optagelser (ca. 45 minutter).

Overdraget 2003 af journalistelev Morten Tvegaard.

 

63.     

CD-R

Radiooptagelser 1950 med Theodor Geiger. 

- September 2001: From Dr. Klaus Rodax was received:

1) A CD-R with the voice of professor Theodor Geiger - anbragt under Audio-Visuelle fremstillinger nr. 63.

2) A Sonderdruck of Geiger: "Marxismus und Intelligenz", Kölner Zeitschrift für Soziologi und Sozialpsychologie, Heft 4/1989.

Summaries of the contents of the disc [transmissions produced by Ole Kyhnel]:

1. A fragment of a discussion:

Geiger talks about the ideal limitlessness of the Age of Enlightenment. He finds a parallel between the liberal economy and the freedom of speech. In both spheres the best man becomes the winner: In economy the one with the best and at the same time cheapest commodities becomes the winner, and in the world of discussion the one with the best arguments becomes the winner. In the way they function they are parallel. He stresses that this limitless view on life where liberalism in economy and arguments is an ideal. He says that the aim of this liberal view is that the best should win and destroy the other participants in the market or the discussion. And it is still so in politics today, he adds.

2. Carl Rasting

About a reform of the "Retsplejeloven". What politicians for instance did of bad things in their youth shall no longer influence on their current possibilities. The law should no longer be interpreted pietistically.

3. About: Journalistkursus ved Aarhus Universitet:

One or two female journalist students are interviewed about the Scandinavian Course in Journalism at the University of Aarhus [the teachers of the University of Aarhus taught at this institution which was erected in 1946 and which later became the national Danish School of Journalism, PL]. They emphasize the value of Geiger's theoretical lectures about the political ideas all around the world, but they also stress that they are happy to have got insight into practical elements of newspaper production from other teachers. ["Tilbage til bladet" means "Back to the newspaper" i.e. the newspaper where they are having their apprenticeship as journalists]. They also say that that by now they know how to find information in their daily work as future journalists.

4. Singing journalist students.

Happy journalist students singing in the canteen [must be the canteen of the Main Building of The University, PL]

5. Is a repetiti of part 1.

About liberalism. This fragment is a little bit longer than 1. Here Geiger stresses the role of the discussion clubs of the times of the French Revolution and says that all the things that the Age of Enlightenment imagined would come out of the liberal thinking was just a beautiful dream, but - as he says - this a yet another subject for discussion - but then the interview - or the fragment - ends without this discussion being taken up.

6. Geiger:

Marxismus und Intelligenz. Radioforedrag 1950. Sendtes 27/11 1950 på Funkuniversität RIAS, Berlin. Se vedlagte foredrag i Rodax' udgivelse.

 

64.     

Kassettebånd

Henning Lehmann: Afskedsinterview som rektor til Østjyllands Radio 31/1 2002. Indgået 2003

 

65.     

Kassettebånd

A: Oscar Borgmann Hansen - radioudsendelse 28/3 2002

B: Leif Hjernøe fortæller: "Fra Bogladen til Bogtårn", DR, juni 2002. Indgået 2003

 

66.   

Fmtl.kassettebånd

Portræt af Thorkild Bjørnvig i anledning af de 85. 2.februar 2002. Indgået 2003.

 

67.     

Fortsættelse fra nr. 66 af Bjørnvig-portræt. Indgået 2003.

 

68.     

5 CD-R'er fra Institut for Fysik og Astronomi (IFA)

*4 CD-R'er m. "Filmklip fra festen 22. august 2003" i anledning af Fysiks 70-års-jubilæum og en 1 CR-R med enkeltfotos, tegninger og udklip fra instituttets historie.

*

"Filmklip fra festen 22. august 2003":

                       CD-R 1:

- Intro v. Arne Nylandsted 3:01

- Historie ved Erik Lægsgaard 2:36

- Erindringer ved Hans E. Schiøtt 30:28

- Erindringer ved Carl F. Wandel 24.26

                       CD-R 2:

- Kaffepause 5:10

- Erindringer ved Poul Hornshøj 39:25

- Erindringer ved Per Bent Kjær 13:20

CD-R 3:

- Tilbageblik fra fremtiden v, Klaus Mølmer og Lars Bojer Madsen 18:12

- Gåtur fra Auditoriehuset via det gl. inst. til plænen 6:46

- Billeder fra grisefesten på plænen 16.33

CD-R 4:

- Diverse småstykker

*

CD-R 5:

- Lydfiler: C.F. Møller kommenterer 1933-filmen.

- 17 tegninger af Verner Blak (herunder Olaf Pedersen, Jens Lindhard, situationer og lokaliteter samt skovtur).

- 34 fotos og udklip fra IFA's historie

(fra ingeniørassisten Jørn F. Espersen), bl.a. udklip fra Amtstidende 1963 og Demokraten 1960, "giraffen", lagerringshal, udgravning til, Karl Ove Nielsen v. reception, her også Maack Bisgård m.fl., Bruxelles-udflugt 2000 m.v.

*

Gave 2003 fra Erik Lægsgaard, IFA

 

69

Video (VHS)

Ca. 3 timer med højdepunkter og dokumentation fra Jubilletræf 2003.

 

70.     

Stig Jørgensen – der er i 2005 fra Retslære overdraget en mængde båndoptagelser af radioudsendelser mv., hvori professor, dr.jur. Stig Jørgensen medvirker.

 

71.     

Smalfilm vedr. besættelse af Historisk Institut ca. 1976 eller 1977. gave 2006 fra Birgitte Gram, København Ø.

 

72.     

Båndoptagelser fra lægevidenskabelige konference ca. 1964 om kommende medicinsk studieordning.. Tilsendt 2005 af Birte Poulsen, SUN.Er digitaliseret.

 

73.          

DVD-video med DR 2-udsendelse 15. august 2006 om Haven i 100 år – om C.Th. Sørensen. Gave 2006 fra Ingeborg Christensen, IK.

 

74.          

DVD: TV-optagelser med tilknytning til ”Spørg Århus” 1966 samt kassettebånd med. Spørg århus-revy af fraklip. Fra Tage Elmholdt, Ebeltoft, og fra DR-arkiv. 2008.

 

75.          

DVD: Årsfest 2008 i Musikhuset. Koncert. Søren Dahl. 12. september 2008. Fra IK 2008.

 

76.          

Universitetsradioens afskedsprogram 13.12.1992. Overdraget af Torben Johansen 2008 i forbindelse med oprydning.

 

77.           T

Tndlægehøjskolens revy 1981 – på VHS og U-MATIC-kassetter  (fra Kirsten Neuhauge 2011)

 

78.          

SUN 50 år – Sundhedsvidenskabelige Fakultet Video på DVD fra Lili Striegler 2011

 

79.  

VHS     

Palle Juul-Jensen på Skejby VHS-video (fra Knud Juul-Jensen 2011)

 

80.          

DVR-R

Claus Gads DVD med 3 optagelser af kandidatprocessioner 1961-1962

 

81.

Kassettebånd med Martin Raussens 1999-erindringsinterview med Ebbe Thue Poulsen

 

82.

Biokemisk Institut besat 1979 - udsendelse af TV-Avisen om aktionen (SKAL NUMMERERES)

 

83.

Journalistkollegiet: grundstensnedlæggelse mv. 1957-1958 (SKAL NUMMERERES)

 

84.

Bartholinbygningen. Fra opførelsen - to små smalfilm (SKAL NUMMERERES)

 

85.

Tandlægehøjskolen. 16 mm-film om opførelsen af nordlis beliggende nord-syd-fløj (SKAL NUMMERERES)