Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiebesøg 2. juni 2017 mhp. biografi over Bertil Molde

Mens der ved Sven-Göran Malmgrens to-dages studiebesøg i efteråret 2015 hovedsagelig var tale om studier i brevene fra Bertil Molde til Gustav Albeck, var paletten i seneste omgang udvidet.

Inden besøget 2. juni 2017 havde universitetshistorikeren gennemlæst og kommenteret Malmgrens udkast til det planlagte biografiske værks Aarhus-kapitel og kunne på denne baggrund foreslå andre relevante steder at søge oplysninger om Bertil Moldes tid ved Aarhus Universitet.

Derfor omfattede dagens studier denne gang - ud over uddybende studier i brevene - tillige studier i Humanistisk Samfunds arkiv, i Peter Skautrups brevarkiv samt 'lommebøger' og i de arkivalier vedr. Jydsk Selskab for Nordisk Filologi, som er bevaret i den universitetshistoriske samling.