Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiebesøg 2. juni 2017 mhp. biografi over Bertil Molde

Bl.a. dette materiale var fundet frem fra arkiverne og fremlagt ved studiebesøget 2. juni 2017

Mens der ved Sven-Göran Malmgrens to-dages studiebesøg i efteråret 2015 hovedsagelig var tale om studier i brevene fra Bertil Molde til Gustav Albeck, var paletten i seneste omgang udvidet.

Inden besøget 2. juni 2017 havde universitetshistorikeren gennemlæst og kommenteret Malmgrens udkast til det planlagte biografiske værks Aarhus-kapitel og kunne på denne baggrund foreslå andre relevante steder at søge oplysninger om Bertil Moldes tid ved Aarhus Universitet.

Derfor omfattede dagens studier denne gang - ud over uddybende studier i brevene - tillige studier i Humanistisk Samfunds arkiv, i Peter Skautrups brevarkiv samt 'lommebøger' og i de arkivalier vedr. Jydsk Selskab for Nordisk Filologi, som er bevaret i den universitetshistoriske samling.

 

 

Dette billede stammer fra Göteborg-professor Sven-Göran Malmgrens første studiebesøg (efterår 2015). Foto AU Universitetshistorie
Telegram af 28. februar 1945 fra Foreningen Norden til Peter Skautrup om Bertil Moldes ankomst til Aarhus. Hjemmehørende i Peter Skautrups brevarkiv hos AU Universitetshistorie. Klik for forstørrelse