Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. besvarelse af opgave

I forbindelse med besvarelse af en såkaldt researchopgave på det internationalt anlagte kandidatfag Sustainable Heritage Management, der har hjemsted på Moesgård, aflagde stud.mag. Aya Thygesen et studiebesøg.

Her gjorde hun sig bekendt med, hvad der fandtes i det universitetshistoriske håndbibliotek vedrørende udflytningen i 1970 af Forhistorisk Arkæologi til den tidligere herregård Moesgård, hvor instituttet i løbet af kort tid kom til at omfatte yderligere to fag, nemlig Middelalderarkæologi samt Etnografi og Socialantropologi.