Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. faget Dramaturgis historie

Gennem årene har John Andreasen gentagne gange overdraget materiale vedr. faget og instituttet - såvel arkivalier som instituthistoriske memorabilia - til den universitetshistoriske samling.

Det var dette materiale, John Andreasen genså ved sit studiebesøg i 2019.

For 60 år siden - i september 1959 - oprettedes faget dramaturgi under Nordisk Institut, idet Tage Hind tilknyttedes som underviser i disciplinen Teaterkundskab ved det nævnte institut. Efter fjorten år oprettedes Institut for Dramaturgi som selvstændigt fag i 1973. Instituttet havde først adresse i Købstadmuseet "Den Gamle By"s skolestue, flyttede senere til den tidligere direktørvilla ved Trøjborgkomplekset og senere igen til nye lokaler i den ombyggede kaserne på Langelandsgade.

I 1998 - ved 25-året for instituttets oprettelse - udfærdigede John Andreasen til en intern publikation en oversigt vedr. såvel fagets som instituttets historie.

I forbindelse med en ansøgning anno 1969 om oprettelse af en stilling som afdelingsleder ved faget Dramaturgi gennemgik professor, dr.phil. Gustav Albeck fagets stillingsmæssige udvikling gennem dets første halve snes år.

(Skrivelsen beror i Gustav Albecks arkiv hos AU Universitetshistorie).