Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. faget Dramaturgis historie

Lektor emeritus John Andreasen, Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab, aflagde studiebesøg i forsommeren 2019. Foto AU Universitetshistorie

Gennem årene har John Andreasen gentagne gange overdraget materiale vedr. faget og instituttet - såvel arkivalier som instituthistoriske memorabilia - til den universitetshistoriske samling.

Det var dette materiale, John Andreasen genså ved sit studiebesøg i 2019.

For 60 år siden - i september 1959 - oprettedes faget dramaturgi under Nordisk Institut, idet Tage Hind tilknyttedes som underviser i disciplinen Teaterkundskab ved det nævnte institut. Efter fjorten år oprettedes Institut for Dramaturgi som selvstændigt fag i 1973. Instituttet havde først adresse i Købstadmuseet "Den Gamle By"s skolestue, flyttede senere til den tidligere direktørvilla ved Trøjborgkomplekset og senere igen til nye lokaler i den ombyggede kaserne på Langelandsgade.

Tage Hind var den tidligst tilknyttede lærer på faget Dramaturgi, hvor han indledte sin undervisning i teaterkundskab i september 1959. Tilknytningen varede ved til 1969. Billedet af Hind er hentet i Studenterbladet fra den 25. september 1959. Fotograf uoplyst

I 1998 - ved 25-året for instituttets oprettelse - udfærdigede John Andreasen til en intern publikation en oversigt vedr. såvel fagets som instituttets historie.

I forbindelse med en ansøgning anno 1969 om oprettelse af en stilling som afdelingsleder ved faget Dramaturgi gennemgik professor, dr.phil. Gustav Albeck fagets stillingsmæssige udvikling gennem dets første halve snes år.

(Skrivelsen beror i Gustav Albecks arkiv hos AU Universitetshistorie).

Blandt de genstande, som blev fundet frem til fotografering ved studiebesøget, var den Pantalone-halvmaske, som Institut for Dramaturgi modtog som gave fra Teatervidenskab (KU) ved instituttets 25-årsjubilæum i 1998
Pantalone-figuren havde siden 1973 været en del af Institut for Dramaturgis vartegn - på brevpapir m.v. - men blev i selve jubilæumsåret 1998 "truet" af Aarhus Universitets re-designede (delfin-)segl; den overlevede dog i en nytegnet spejlvendt og forenklet udgave, som arkitekt Lars Henriksen stod for. T.v. commedia dell'arte-figuren Pantalone, som den tog sig ud 1974-1998, og t.h. figuren i nytegnet udgave anno 1998
I anledning af, at faget Dramaturgi ved Aarhus Universitet fylder 60 år i 2019, har der været afholdt en logo-konkurrence. Vinderen blev Johannes B. Mørch, årgang 77, der inddrog fagets gamle ikon, Pantalone fra commedia dell’arte