Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. forskningsprojekt vedr. skandinaviske bogcaféer

Ragni Svensson, der er boghistoriker og forsker ved Institutionen för kulturvetenskaber ved Lunds universitet og desuden er universitetslektor ved Historiska institutionen, Stockholms universitet, aflagde studiebesøg mhp. udforskning af Århus Bogcafés arkiv, der i sin tid blev overdraget til den universitetshistoriske samling kort tid efter, at bogcaféen lukkede i 2008. 

Ragni Svenssons studieophold i Aarhus i dagene 6.-8. november 2018 omfattede også erindringsinterview med et par mangeårige 'aktivister' i Århus Bogcafé, til hvem kontakten var blevet formidlet af AU Universitetshistorie.

Udforskningen af materialet og de indsamlede erindringer om Århus Bogcafé skal i første omgang munde ud i en artikel, hvori Århus Bogcafé og en tilsvarende svensk bocgafé sammenlignes, og senere er det planen at forberede en større publikation om bogcaféer i samtlige nordiske lande. Projektet udføres i samarbejde med andre boghistorikere.