Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. Jørgen K. Bukdahls undervisning

Det er kun et par måneder siden, vi leverede en længere omtale af Nils Gunder Hansens bog om teologen Jørgen K. Bukdahl - en publikation, som udkom i foråret 2019, og hvortil vi fra AU Universitetshistories side havde bidraget med billedmæssigt materiale.

Nils Gunder Hansen, som er professor ved Syddansk Universitet, er imidlertid ikke med denne bog helt færdig med at beskæftige sig med Bukdahl, så da han for nylig skulle holde et aftenforedrag om selvsamme emne i Teologisk Forening på Aarhus Universitet, benyttede han lejligheden til om eftermiddagen også at aflægge et studiebesøg i det universitetshistoriske håndbibliotek.

Forinden havde vi fra arkiverne fremskaffet læseplaner fra Det Teologisk Fakultet, således at gæsten kunne studere disse med særligt henblik på, hvilke emner, Jørgen K. Bukdahl havde taget op i sin undervisning ved Institut for Systematisk Teologi.

Samtidig kunne andre sider af Bukdahls virke uddybes gennem studier af Aarhus Universitets årsberetninger mv.