Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. Louis Hjelmslevs korrespondance

Heidi McGhee, videnskabelig assistent på Project Infrastructuralism ved afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur på Institut for Kommunikation og Kultur har medio september 2019 aflagt et tre dage langt studiebesøg, hvor hun har gennemgået arkivalier mv. vedr. Louis Hjelmslev, der var ansat ved Aarhus Universitet som docent i lingvistik (sprogvidenskab) fra 1934 til 1937, og som blev Det Humanistiske Fakultets første dekan.

Ærindet var dog i og for sig ikke universitetshistorisk, men derimod faghistorisk, idet ikke mindst en registrering med tilhørende scanninger af den i samlingen foreliggende korrespondance mellem Louis Hjelmslev og Jens Holt (hans efterfølger i Aarhus) fandt sted.

Projektets mål er indtil videre at etablere en database, hvor al korrespondance til og fra Hjelmslev bliver samlet og vil kunne ses henholdsvis transskriberet og i billedform.