Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. økonomifagenes historie

Ph.d.-studerende i Globale Studier Tenna Foustad Harbo aflagde et daglangt orienterende studiebesøg 18. juni 2019 med henblik på at sætte sig ind i sider af cand.oecon.-studiets historie og beskaffenhed og samtidig overveje forskellige vægtninger inden for rammerne af sit samlede ph.d.-projekt, som er beskrevet her (pdf).

I den forbindelse studerede hun bl.a. en bevaret korrespondance anno 1936 mellem den nyansatte professor Jørgen Pedersen og direktør i Aarhus Oliefabrik Thorkild Juncker samt en faglig 1945-korrespondance mellem Jørgen Pedersen og professor Frederik Zeuthen, KU.

Desuden studeredes sider af cand.oecon.-studiets forhistorie samt en mængde biografisk materiale mv.