Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. opgavebesvarelse på faget historie

Stud.mag. Kim Oliver Knappert har aflagt et sonderende studiebesøg med henblik på at danne sig et overblik over herværende mulige kilder, der eventuelt kunne fungere opklarende i forbindelse med udfærdigelsen af en opgave inden for et nærmere afgrænset emneområde på historiestudiet.

Emnet er delvis demografisk, noget i retning af, hvordan byen og befolkningen har forandret sig, ikke blot i og med det store indtog af studerende i byen Aarhus siden universitetsstarten i 1928, men også derved, at byens identitet ændres under indtryk af selve de forandrede byrum, som universitetet har medført.

Blandt spørgsmålene er endvidere, hvilke reaktioner der kom fra selve byen på de mange studenter, og hvordan studenterne opfattede byens forandring.