Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. valg af historiske plakater til reproduktion mhp. udsmykning

Detaljer om destruktionen af Studenterrådets arkiv i begyndelsen af 1990'erne kendes ikke, og den umådelig triste kendsgerning, at det ældre materiale er gået tabt, skal da også kun nævnes her, fordi den uden mange ord forklarer, hvorfor det kun var et begrænset antal plakater, som to repræsentanter for Studenterrådet - sekretariatsleder Frederik Freund og Nanna Winther - kunne få at se den 8. marts 2018 ved et studiebesøg, der havde til formål at udtage og få reproduceret plakater til udsmykning af Rådsgangen.