Aarhus Universitets segl

Den almindelige sangsamling

1. Officielle universitetskantater og deslige (Århus) :

1928

"Ved Indvielsen af Universitetsundervisningen i Jylland den 11. September 1928"

(af: Hans Hartvig Seedorff Pedersen).

Også anvendt ved umiddelbart efterfølgende årsfester, her under omslagsteksten: "Aarsfesten" (u.å.) (1 stk. heraf).

-

1930

(Fotokopi af) Seedorffs "kantate" til Årsfesten.

-

1933

"Kantate ved Indvielsen af Aarhus Universitet. Digtning af Hans Hartvig Seedorff-Pedersen sat i Musik af Johan Hye-Knudsen".

Partiturudgaven fra Wilhelm Hansens Musik-Forlag.

-

1933

"Digtning ved Indvielsen af Aarhus Universitet 11. September 1933 * Text af Hans Hartvig Seedorff-Pedersen. Musik af Johan Hye-Knudsen". Tekstudgaven.

-

1945

Program for Aars- og Immatrikulationsfesten den 7. September 1945 Kl. 15 i Raadhushallen. Indeholder Seedorffs kantate.

-

1946

Tom Kristensen og Knud Jeppesens Kantate ved Aarhus Universitets Indvielses- og Promotionsfest 11. September 1946. Suppl. ekspl. modtaget 1999 fra Aarhus Universitetsforlag.

-

1947

Program for Aarsfesten 1947. Med Tom Kristensen og Knud Jeppesens kantate.

-

1959

1959-kantaten haves ikke i trykt udgave: Th. Bjørnvig/Vagn Holmbo, se kopi: 1978 og se: Gustav Albecks sangsamling (m. 1956-udkast).

-

1968

"Aarhus Universitetes Kantate". Tekst af Tom Kristensen og musik af Knud Jeppesen (ej gengivet). I program for Årsfesten 1968. (Heri også Blinkenberg: "Aarhus Universitet 1928-1968, 4 s.). Gave 1994 fra Gustav Albeck.

-

1978

"Huset", Kantate til Aarhus Universitet. Ord: Thorkild Bjørnvig; Musik Vagn Holmboe. Kopi af partitur. 28 s.

-

1986

Kied af somren, og kier ad studiet - eller - sub contraria specie. Semesterprolog 1986. Teologi. TF.

Af Th.C.L. (Lyby).

-

1998

Per Aage Brandt/Finn Mathiassen: "Lille Højsang til AU for blandet kor og recitation".

-

2.  Sange vedr. Studenterforeningen i Aarhus :

1929

"Ungdommens Indtog. Digtning ved Aarhus Studenterforenings Rusgilde September 1929". Tekst af Hans Hartvig Seedorff Pedersen og musik af Johan Hye-Knudsen (ej gengivet her).

Chr. Stub-Jørgensens eksemplar med navnetræk - Gave 2002 fra Erling Midtgaard Hanssen, SB.

-

[1940]

Ruskantate. Studenterforeningen i Aarhus.

Tekst af Alex Garff. Musik af Poul Schierbeck"

(1940, jfr. Den jyske Akademiker 1941, sept.)

-

3.  Sange vedr. fester, festlige anledninger og revyer:

1940

Kopi af sang til Franz Blatt fra kolleger ved AU i anledning af fest på baggrund af Blatts afvisning af kaldelse til KU. Af Plagiator (måske T. Dahl). Gave 2003 fra Birgit Blatt Lyon, Frederiksberg.

-

1950

En Gustav Albeck-sang i anledning af amtslæge Juuls 75 årsdag i januar 1950. Kopi af bagside af brev fra Helge Søgaard til GA i Gustav Albecks Privatarkiv, undergruppen "Gustav Albeck i almindelighed", 1950.

-

1953

"Aeropalads".

Teologisk Julerevy. Om Lindhardts (: Sløks) intro til "Terningerne er kastet" i Palads. Kopi overdraget af Henning Lehmann 1998.

-

1955

"Løvejagten på Samsø".

Teologisk Julerevy.

'Eksistentialistisk' sang lagt i munden på Johs. Sløk. Kopi overdraget af Henning Lehmann 1998.

-

1957

"Studenter i Århus er flittige drog ..."

Kopi af bryllupssang til kollegianer, stud.oecon. Georg Broe og Ulla (orig. i Jens Aage Doctors arkiv).

Forfatter: Karl Erik Wienberg.

-

1959

"Volontørvise". Vise sunget ved afslutningen af volontørsemestret, efteråret 1959. 1 s.  Forfatter: O.F.P. Gave 2003 fra Ole F. Pedersen, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin. Opbevares s.m. 1961-visen "Den gode gang" s.m. brev 2003 fra giveren.

-

1961

"Den gode gang". Fra gangfesten foråret 1961 i Kollegium 6. 5 s., kopi. Gave 2003 fra Ole F. Pedersen, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin. Opbevares s.m. 1961-visen "Den gode gang" s.m. brev 2003 fra giveren.

-

1970'erne

3 sange fra administrationens julefrokost 1975, 1976 og u.å. - alle af Nina Nørgaard. Gave 2002 fra Margit Ankerstjerne.

-

1987

Sang til Cekvinas åbningsreception 30/10 1987: "Kvindegruppen var sammen på uni ...". Uden forfatterangivelse. Overdraget 1999 af Janne Lauritzen, Cekvina.

-

1989

Ved Niels Marks 50 års fødselsdag 3. april 1989. Af IBK/PH. Statsbiblioteket.

-

1990

Sange til Cekvinas 10-års jubilæum november 1990:

- "Cherchez la femme det hed det engang ..."

af K.G.

- "Kaotiske Klange". (Potp.)

Overdraget 1999 af Janne Lauritzen, Cekvina.

-

Ca. 1990

"Farvel til de mest langtidsledige". Cekvina. Overdraget 1999 af Janne Lauritzen, Cekvina.

-

1992

"Videnskabens fædre"

Fra julefrokost i Steno Museet 1992 (Institut for de Eksakte Videnskabers Historie sammen med Steno Museets medarbejdere). Gave 1996 fra Palle Lykke.

"Weinachtslunch-chanson"

Fra julefrokost i Steno Museet 1992 (Institut for de Eksakte Videnskabers Historie sammen med Steno Museets medarbejdere). Gave 1996 fra Palle Lykke.

-

1996

"Ved Margits jubilæumsfest 26.9.1996"

Overassistent Kristian Buch Nielsens sang ved Margit Ankerstjernes 40-års jubilæumsreception i Hornungstuen. Gave 1996 fra Palle Lykke.

-

1999

"Kontorchef Per Møller Madsens festdag den 19. november 1999". (Mel: Op lille Hans/Per) V/ admi/kons. Gave 1999 fra Palle Lykke.

-

2000

Sange fra Administrationens julefrokost 2000 i kopi. Orig. i festsamling.

-

2002

"Sangen om Margit"

Margit Ankerstjernes afskedsreception 1. marts 2002. Overdraget 2002 af Palle Lykke.

-

2002

Invitation til Administrationenes julefrokost 2002.

-

2003

Sang ved Stig Møllers 40års-jubilæum ved staten januar 2003

-

2004

Sang ved reception 20/1 2004 i anledning af Svend Larsens tiltræden som direktør for Statsbiblioteket (genbrug af sang fra SB-revy 1987/89).

-

u.å.

"Et blandet herrekor opfører en hymne til H-N" (professor, overkirurg, dr.med. Povl Holm-Nielsen, Amtssygehuset). Fotokopi af eksemplar i Holm-Nielsens arkiv).

-

u.å.

"En Lægmandshilsen til Røverkulen". Om TEO, 9 strofer - af conjux benevolentis. Fotokopi fra bagside af manus ifm. The Great Book (kollegiebog). Kopi af selvsamme "hilsen" overdraget 2003 af Kirsten Albeck.

-

u.å.

"Hokus Pokus og Taskenspilleri. Et moderne Sct. hans Aftens Spil" Tekst Henning Lehmann, musik: Tage Elmholdt (1950'erne. Afskrevet fra bånd og fremsendt af Elmholdt til Ingeborg Christensen 2002. Overdraget 2003 af Ingeborg Christensen.

-

4.  Sangbøger

1930’erne:

Studenter-Sangbogen udgivet af Danmarks Kristelige Studenterbevægelse. Med håndskrevne hilsener til pastor Bruun Simonsen med tak for 24.-9.-39. fra en række studenter (hvis autografer e pryder titelblad, bl.a. Grete Bondesen). Køb 2007.

-

1933:

Kogebog for Studenter og andre Ungkarle. Vejledning til at holde sig udfen tør Kost Rtc. Af Rusgildekomiteen. Studenterforeningens Rusgilde 1933. Mange storartede tegninger af Storm P m.fl. [Det er altså en sangbog!]. Køb 2007.

-

1944

Concinamus o sodales. Studentersange. I udvalg ved K.F. Hasselmann og Kai Senstius. U.å. Eksemplaret anskaffet af Karen M. Andersen i maj 1944. Gave 1999 fra Karen M. Andersen.

-

1948

IN USUM DELPHINI . Carminum liber Arhusiensis , 1948.

Samlet og redigeret af kollegiernes sangbogsudvalg. Illustreret af Tage Hansen. Udgivet af Studenterrådet i Århus.

Eksemplaret er forsynet med signaturer, som er forklaret i senere brev (vedlagt) fra giveren, fhv. seminarielektor, dr.phil. J. Boisen Schmidt, Brede, 1998.

-

1976

MUSOC - Socialistiske fælles-sange, 1976.

Fagtryk 55. Fagkritisk Front. Mejlgade 53. Løsbladssystem i ringbind. Sangbog i lommeformat. Omslag læderet.

Gave 1998 fra oversætter, cand.phil. Kirsten Nielsen, Stavtrup.

-

u.å.

Studenter-Sangbogen Syng med! (23. årgang)

(udg.: Crome & Goldschmidt). Gave 2008 fra Teologisk Bibliotek.

-

2009

FredagsbarensTM Sangbog (fra Biologisk Fredagsbars 30-års-jubilæum 2009. Artikel vedlagt. Overdraget af Nyhedsredaktionen v. HH 2010.

5. Diverse

Aage Berntsen: "Lægen" (u-å.)

Kopi af bagside til lægeforeningsreceptions program 1957 (original i Inger Nørholms papirer).