Aarhus Universitets segl

Grethe Druds sangsamling

GRETHE DRUDS SANGSAMLING

 Overdraget 1999 af Grethe Drud

Sangbøger

1948 

Sangbogen IN USUM DELPHINI 1948

(velholdt ekspl. uden signaturer ved sangene)

1944  

Sangbøger fra Göteborg og Stockholm

(ifm. studieophold m.m.)

Sange

1940  

Festkantate: Kollegiekantate. 8.s.

Af Erling Fischer.

1941  

"Kor-vise ved Aarhus Studenterforenings Rusfest 1. oktober 1941"

Af Emilie [Inger Bach]

"Vise ved Rusfesten 1941"

Af Th. (Th. Bjørnvig?)

Program: immatrikulation 1941 m. Seedorffs kantate.

1944  

Ubetitlet sang ved eksamensfesten for juristerne 22/1 1944.

Ingen forfatterangivelse.

"Til Afsyngelse ved Windfeld-Hansen Drikningsgilde 3/2 1944"

Af J.W-N.

+

På samme ark som ovennævnte er lille ubetitlet hyldestsang til pigerne.

Af Nedergaard.

1946  

Sange ved afskeden med Marselisborg Studentergaard:

- "Farvel til Gaarden"

- "Gaardpigernes Afskedsvise"

- "En gammel Gaardbroders Tanker ved gaardpigernes Translocation"

1949  

"En liden Nonnesang til gangfesten d. 8/10 1949"

(Kollegium 4).

Ingen forfatterangivelse.

1949  

Ubetitlet sang, hvori kvindelig alumne bekender for skriftefaderen Pater Jonas (dvs. efor Johs. Munck).

Ingen forfatterangivelse.

u.å.    

Ruskantate. Studenterforeningen i Aarhus.

Tekst af Alex Garff. Musik af Poul Schierbek. Medtaget omslag.

(1940)

u.å.    

"Marselisborg Studentergaard. Festkantate."

Kopi af trykt hæfte hos Fich. Sidste del signeret "N.N.-45"

u.å.    

Ubetitlet samling af sange vedr. Marselisborg Studentergaard indeholder flg.:

- Vi er Minervas Foraarskuld (Alex Garff)

- Suis modis

- Nu er det stille (Hostrup)

- Auld Long Syne

- Symposium Studiosorum (Sigurd Snarensvend)

- Kollegianerne hilser gaardsøstrene (hængert fecit)

- Gaardliv (En levebrødsstudine)

- Hilsen fra en gammel Kollegianer (Piscator)

u.å.    

"Til d'herrer i Kjole og hvidt -- og til ham i Smoking". I sangen takker gårdpigerne honoratiores (og Hakon Lunds specialitet nævnes). 7 s. i festligt omslag.

u.å.    

"Vi er et underligt Folkefærd"

Af Nic O'laj.

u.å.    

"Lidt om en Rus' Trængsler, naar han skal skaffe en Pige til sin første Kollegiefest".

Af Mr. Katzenjammer.

u.å.     "Recitativ (En Kollegianer)"

Sign. hænger fecit.

u.å.    

"Cerevisia bona est"

Ingen forfatterangivelse

u.å.    

"Nu klinger igennem Århus by ..."

Sang til guldmedaljetager A.S. Riising.

Ingen forfatterangivelse.

u.å.    

"Til Senior-Hanerne"

Af Triumgallinatet.

I mappe med materiale vedr. Grethe Drud findes desuden en samling ikke-registrerede sange fra Peter Skautrups 70-årsdag 1966.

Gave 1999 fra lektor Grethe Drud, Højbjerg.