Aarhus Universitets segl

Gustav Albecks sangsamling

GUSTAV ALBECKS SANGSAMLING

1. Sange vedr. Studenterforeningen i Aarhus :

1928  

"Kantate ved Rusgildet den 15. September 1928"

(af: Christian Stub-Jørgensen)

1928

"Ved Rusgildet 15. September 1928"

(af: Ch. K-J.)

1928

"Rusgildet den 15. September 1928"

(af: Den halvgamle)

1928

"Fra Senioratsmøderne.

Ved Rusgildet den 15. September 1928"

(af: -s.)

1928 

"Sange ved Julestuen den 19. December 1928"

(af: C. Hostrup, Ch. K.-J., Skatteborger og Hans Hartvig Seedorf[f]-Pedersen)

1929  

"Ungdommens Indtog. Digtning ved Aarhus Studenterforenings Rusgilde September 1929". Tekst af Hans Hartvig Seedorff Pedersen og musik af Johan Hye-Knudsen (ej gengivet her).

1934  

"Kantate ved Indvielsen af Husholdningsfakultetet. Rusgildet den 29. September 1934"

(ingen forfatterangivelse, men Gustav Albeck oplyser 1994, at han selv er ophavsmanden).

u.å. (ca. 1934-36)

"Paa slap Line - Af Cirkus Møllers Saga"

(af: G.A.)

Tidsfæstelsen begrundes i, at Chr. Møller var ledende senior i nævnte tidsrum.

u.å.    (besættelsestid)

"Censur" (anon.)

u.å.    (måske 1943?)

"Pigtraad"

(af: G.L.O.K.; Albeck mener, det kan være T. Dahl) (Se i den forbindelse Gustav Albecks privatarkiv: Korrespondance med danske kolleger: Dahl, Torsten, 1959, hvor der i et takkekort fra Dahl tales om en "lillebitte bjælde fra mit klokker værksted"[m.u., PL])

u.å.    

"Siden sidst eller lidt om Guldmedaljer". Omsungne Gerdes var iflg. Gustav Albeck huslæge i Århus og studentersanger.

u.å.    

"Ruskantate. Studenterforeningen i Aarhus.

Tekst af Alex Garff. Musik af Poul Schierbeck" (1940)

  

2. Officielle universitetskantater og deslige (Århus):

1928  

"Ved Indvielsen af Universitetsundervisningen i Jylland den 11. September 1928". Hans Hartvig Seedorff Pedersen.

1933  

Aarhus Universitets Kantate. Tekst af Hans Hartvig Seedorff Pedersen og musik af Johan Hye-Knudsen. Fejlfrit ekspl. Køb 2007.

1938   "Aarhus Universitets Kantate", Tekst af Hans Hartvig Seedorff Pedersen og musik af Johan Hye-Knudsen (ej musik her).

1938  

"Ungdommens indtog". Aarhus Universitets Tiaarsfest 10. September 1938. Seedorff Pedersen og Hye-Knudsen. (10 år gammel sag fra Studenterforeningen).

1946  

"Kantate ved Aarhus Universitets Indvielses- og Promotionsfest 11. September 1946". Tekst af Tom Kristensen og musik af Knud Jeppesen (kun tekst her).

1946  

Aarhus Universitets Kantate. I program for Immatrikulationsfesten den 4. September 1946 Kl. 15. Hans Hartvig Seedorff Pedersen

1956  

Notat v/ Møller Kristensen, Krüger og Lunding til rektor vedr. Bjørnvigs kantate (KLAUSULERET)

1956  

"Huset. Universitetskantate" (Th. Bjørnvig, udkast)

(ingen oplysninger, fremført 1959)

1992  

Aarhus Universitets Årsfest den 11. september 1992: "Tre motetter" (udtog af et antal Psalmer) samt Fire Shakespeare-sange i Edv. Lembckes oversættelse.

1992  

Kantate ved Det teologiske Fakultets 50 års Jubilæum.

(Tekst: Helge Severinsen. Musik: H.B. Aaboe Andersen) 

3. Sange vedr. mindre fester (Århus/personer) :

1929  

"Udkast til en Universitets-Kantate eller den spædes Røgt og Pleje. Lægeforeningens Fest 22. Marts 1929"

(af: Pedellen)

1931  

"2' April 1931"

(med udgangspunkt i københavnske universitetsforhold fremstilles forholdet mellem to studerende: Gustav Albeck og Ulla Brøndum-N.; dog også omhandlende Victor Albeck og dennes "Institut" i Århus.

1932  

"Lørdag d. 17' Spetember [sic!] 1932"

(vedr. Albert Olsen)

(af: Amicus)

1942  

"Nu er Kursus endt ..."

Tilsyneladende vedr. et af Gustav Albecks veltalenhedskurser. (forud for tilknytning til AU).

1943  

"Acta Sprutlandica. Mélanges Poétiques offerts à M. Andreas Blinkenberg 28. février 1943". I alt 10 sange i hæfte.

(de fleste af sangene er uden forfatterangivelse; to er dog frembragt af henholdsvis: satyr og -n -l.)

Sæt af ovennævnte i kopi med forfattertydninger (!) - p.k. = Per Krarup - Emilie = Inger Bach -Satyr = Franz Blatt - Didrik = Afzelius - n- l- = Torsten Dahl - tilsendt 2003 af overlæge Birgit Blatt Lyon, Frederiksberg.

1944  

"Til Kobberbrudeparret Annabeth og Jens" (Kruuse) 6. maj 1944. (Sangen antyder det gode forhold: Kruuse-Albeck-Afzelius (i fotosamlingen ses de tre i badetøj).

Af "Kisstance og gamle G" [: Kirsten og Gustav Albeck].

1946  

"Opposition ex cena ved Gustav Albecks Doktorgilde d. 5. sept. 1946" (fotokopi).

(af: Emilie [Inger Bach]). Original ligger i materialesamling vedr. Gustav Albecks disputats i Gustav Albecks privatarkiv.

1950  

"Til Jørgen" [Brems Dalgaard]. Sang ved doktorgilde 24/10 1950.

"I Doktor-andetiden. 24. okt. 1950". Uden tvivl sang til Knud Hannestad og Jørgen Brems Dalgaard, der holdt doktorgilde samme dag.

(af: "Doktor(k)ælling Iba") (Inger Bach)

(Angående 1950: se tillige: u.å. nedenfor)

1954  

"Da det Dyd-ædle og Hæder-baarne Jydske Selskab ...". Fra Jydsk Selskab for Nordisk Filologis udflugt til Mols 12. maj 1954. Ligger i arkiv vedr. Jydsk Selskab for Nordisk Filologi.

1954  

"Højt fra CERES grønne TOP" ("Talerkursisternes julesammenkomst på Ceres 20-12-54"). Vedr. et af G. Albecks kurser i diktion eller veltalenhed. Sangarket forsynet med Folkeuniversitets globalugle eller -pingvin.

1955  

Aarhus Studentersangeres rusgilde tirsdag den 6. december 1955: "CHR D. X til sokkels: Os og Vor hest m.v. og udsigten. NÅR MAN SER DET HELE SÅDAN LIDT FRA OVEN"

(af: F)

1963  

"Husker du? Tilegnet Andreas Blinkenberg 13. februar 1963"

(af: TD)

1964  

Forskelligt vedr. Thorkild Bjørnvigs doktorgilde 14. december 1964 (en lystig sang (af: ove) og en art ironisk pseudo-kantate (ingen forfatterangivelse)).

1966  

"Til Jyde-Peter" [Skautrup på 70-årsdagen]

(af: G.A.)

Baggrund iflg. GA: Da Skautrup blev 70 i 1966 ville Niels Åge Nielsen hylde PS sammen med ammanuenser og studenter. Niels Åge Nielsen meddelte så pludselig bestyrer Albeck, at det alligevel ikke kunne blive til noget, hvorefter Albeck sammen med Westergård-Nielsen arrangerede en fest i Stakladen. (Det indlagte menukort stammer dog fra Bachs rektorperiode og har næppe noget at gøre med Skautrup-sangen).

u.å.    

"Dengang Adam i paradishaven gik om ...", sang om Eva Hemmer Hansen (m. fotografiske portrætter).

u.å.    

"En Memoriand"

(af: Will...mann., som iflg. GA kan være professor Bachs første hustru, der anvendte mange pseudonymer)). Iflg. GA stammer sangen fra 1950, hvor såvel Hannestad som Dalgaard blev doktorer i henholdsvis Århus og København. Dalgaard med selskab tog imidlertid et fly, så man kunne komme til Århus til fællesfest med Hannestad.

u.å.    

"En lille Vise om Vokaler og Konsonanter". Tisyneladende i forbindelse med Gustav Albecks veltalenhedskurser (måske forud for hans tilknytning 1943 til AU).

u.å.    

"En ny Vise om gamle Adam" [Afzelius]

(af: Serpentine, der måske iflg. GA er fru Bach)

u.å.    

"Husker I vor Kursustid ..." En række sange vedr. Journalistkursus ved Aarhus Universitet. (Geiger optræder i flere).

u.å.     "Højt fra Træets grønne Top (ny version ved Iba)". Sangen omhandler personer i kredsen omkring Albecks, Moldes, Bachs og Afzelius' - måske ved en privat julekomsammen. Måske slutning af 1940'erne, næppe senere end 1951.

(af: Iba) (Inger Bach)

u.å.    

"Jule-snapsesalme" (af Emilie [Inger Bach])

u.å.    

"Kvindens Syn paa Manden! Aktu- og lokaliseret."

(af: The Obserber) Iflg. Gustav Albeck stammer sangen fra festen for Blinkenberg 1943.

u.å.    

"Lille Snapsesang"

(af: Iba; Inger Bach) (Synes at kunne tilskrives en begivenhed i tilknytning til Adam Afzelius og at stamme fra en af Thorkild Livrems ministerperioder). GA erindrede ikke anledningen.

  

u.å.    

"Snapseskaal"

(af: Emilie [Inger Bach]) Iflg. GA kan der være tale om, at anledningen var Hannestad/Dalgaards dobbeltfest 1950.

u.å.    

"Til "Fatter""

(Omhandlende Victor Albeck, formentlig tilblevet 1929 eller 1930, idet der tales om "[Christen] Møller, frisk i Hymens Lænker")

(ingen forfatterangivelse)

4. Sange vedr. Katedralskolen :

1923  

"12. Januar 1923"

(ingen forfatterangivelse)

1923  

""Hejmdal" 24. November 1923"

(af: S.H.-L.)

1927  

"Kantate ved Jule- & Nytaarsfesten paa Ibidem VIII - I - MDCCCCXXVII"

(ingen forfatteroplysninger, men Gustav Albeck antager at det er Poul Sørensen) (Tidsangivelse tvivlsom).

u.å.    

"Sange ved Eksamens Slutning i Aarhus Kathedralskole"

(officielt sangblad).

  

5.   Sange vedr. Studenterforeningen (i Kbhvn) :

1928  

"Hil - " (fotokopi)

Studenterforeningens rusgilde 6. juni 1928.

6. Sange vedr. Københavns Universitet (herunder kantater) :

1841  

"Den academiske Læseforening den 21. Februar 1841"

(sange af Litle, Poul Rytter, Frederik Lindov og Jens Kristrup).

1841  

"Den academiske Læseforenings anden Stiftelsesfest holdt den 30. April 1841"

(sange af Rytter, Litle og Lindov).

1841  

"Cantate ved Universitetsfesten den 26 Juni 1841 i Anledning af Hans kongelige Höihed Kronprindsens Formæling"

(af: Oehlenschläger. Musik: Weyse)

1842  

"Text til de af Studenter-Sangforeningen ved Concerten i Universitetets Solennitetssal d. 12te Mai 1842 udförte Sange"

(af: Wilster, Schiller, Heine, Falck, Benedix, Baggesen og Öhlenschläger).

1844  

"Cantate ved den nye Studenterforenings Mindefest for Thorvaldsen d. 24de Mai 1844"

(af: H. Hertz).

1845  

"En ganske ny og fornøielig Vise om de svenske, norske og danske Studenter, som mødtes i Kjøbenhavn den 23de Juni 1845, med mere, som denne smukke Vise indeholder"

(af: Olsen, snedkermester)

1848  

"Cantate ved Universitetets Sörgefest i Anledning af Kong Christian den Ottendes Död"

(af: J.L. Heiberg. Musik: Hartmann) (u.å.)

1848  

"Cantate ved Universitetets Fest [i] Anledning af Hans Majestæt Kongens Födselsdag"

(af: J.L. Heiberg. Musik: Weyse).

To udgaver med samme titel: den ene dog til Christan, den anden til Frederik).

1879  

"Universitetets Jubelfest 1879. For Studenterne. Ved Studenterfesten paa Klampenborg den 4. Juni"

(af: Chr. R.)

1879  

Universitetets Jubelfest. For Universitetet. Ved Studenterfesten paa Klampenborg den 4. Juni"

(af: C. Ploug)

1879  

"Hilsen fra de norske Studenter til de danske. Ved det danske Universitets firehundred-Års-Fest Juni 1879"

(af: Johannes Brochmann)

1924  

"Ved Immatrikulationen den 2den September 1924"

1930  

"Vilhelm Andersen 24. Maj 1930".

(af bl.a.: Alex Garff, V. Br. og Hostrup).

u.å.    

"Cantate ved Universitetets Fest i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian den Ottendes höie Fødselsdag"

(af: J.L. Heiberg. Musik: Weyse)

6a.  Asangligt materiale vedr. de under pkt. 6 omsungne kongelige personer medsamt sangligt men ej universitetstilknyttet materiale vedr. do. (og deslige) :

1841  

"Den 23. Juni 1841"

Sang (i anledning af formælingen) af P.L. Möller.

1848  

"Castrum Doloris". Sarkofag- og katafalktekst ved Frederik den syvendes død og begravelse.

1881  

(Dele af) "Sørgetale over Hendes kongl. Höjhed Arveprindsesse Caroline til Danmark i Roskilde Domkirke den 13. April 1881. Af Biskop, Dr. H. Martensen". Uopskåret bogark.

  

7. Sange vedr. Akademisk Skytteforening (Kbhvn):

1924  

"Et Alvorsord til de unge Skytter. Tirsdag den 16. December 1924". Rekrutgildet 1924.

(af: 179)

1924  

"Ny og mærkelig Vise om Berthold Schwarz der opfandt Krudtet og i det hele taget ikke var saa helt tosset endda". Rekrutgildet 1924.

(af: Lukian)

1924  

"Rekrutliv". Rekrutgildet 1924.

1924  

"Ret, Rekrutter! - ". Rekrutgildet 1924.

(af: R. 843.)

u.å.    

"Velkomst til Rekrutten. Stor Rekrutkantate i to Afdelinger. Opført i Akademisk Skytteforening"

  

8. Diverse sange (Århus) :

1937  

"Farvel til 1937 og Goddag til 1938"

(i anledning af Hotel Royals nytårsfest; intet om AU))

(af: Bb)

u.å.    

Sanghæfte fra Maritza & Den blaa Fugl. Ligger i arkiv vedr. Jydsk Selskab for Nordisk Filologi. Formentlig 1950'erne.

9.  Gustav Albecks utrykte universitetsdigtninger :

u.å.    

Overskrift: "Stanislafski Teatret i Moskva".

Drama (vistnok satirisk (teksten er svær at læse)) bestående af 7 håndskrevne foliosider, hvor prosa og sang veksler. Blandt rollehaverne ses prof. Ad. Stender-Petersen og et motiv er valget af året julerevy ved Aarhus Universitet!

  

10.  Sange vedr. Humanistisk Samfund i Aarhus :

1940  

"Fra Jeres koner"

Hum.sam's udflugt september 1940.

(af: "Fru hum.")

1943  

"Og Dansen den gaar - "

(af: HUM og SAM).

Der er tale om en sang ved Humanistisk Samfunds 10-års jubilæum 1943

1959  

"Fra jeres koner - (Inhuman vise, altså: en human vise!) Lidt erindring - en da capo - ved Hum.sam.'s 25 års stiftelsesfest i Vandrehallen d. 22. maj 1959"

(af: Iba [Inger Bach])

Udtaget af omslaget "diverse" i Albecks papirer i Humanistisk Samfunds arkiv.

u.å.    

"Carmen humanisticum, tristicum, Erasmisticum, necnon humoristicum".

(af: Humanisticus (måske Phiseldeck iflg. Knud Jordal 1997))

u.å.    

"In honorem Adolphi. Uhistorisk Vise om Humanistisk Samfunds Historie" (Om Stender-P. m.v.)

(af: Secretarius (: Rahbek Schmidt, iflg. Knud Jordal 1997))

u.å.    

"Laus spiriti humanistici"

(af: Wahlfish in usum Delphini)

u.å.    

"Oratorium for Pigekor og Drengekor. Korinstruktion: Stender-Petersen"

(af: Lille Nicolai)