Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Studenterrådet

Siden oprettelsen af Studenterrådet i Aarhus har utallige studenter i dette forum ydet en indsats for forbedringer af studerendes forhold fagligt, boligmæssigt, sundhedsmæssigt og økonomisk. Studenterrådet stiftedes 1932 og godkendtes af Undervisningsministeriet som repræsentationsorgan for de studerende.

Med styrelseslovens ikrafttræden 1971 gled Studenterrådet ud af universitetets statutter. Utilfredsheden var stor, og rådet boykottede valgene til styrende organer, dog således at en konservativ minoritet faktisk deltog og blev indvalgt. For at henlede opmærksomheden på sit overordnede repræsentationskrav, men også på den indvalgte gruppes manglende repræsentativitet, arrangerede Studenterrådet en række besættelsesaktioner i foråret 1971.

I forbindelse med denne turbulens dannedes organisationen Moderate Studenter, som i 1999 - efter gennem næsten tre årtier at have repræsenteret 'moderate' (dvs. ikke-venstreorienterede) synspunkter blandt studerende på universitetet - fusionerede med Studenterrådet, der stadig bærer dette navn.

Hvert år siden 1934 har Studenterrådet udsendt en studenterhåndbog til årets russer.

I Studenterrådets regi arrangeredes gennem en årrække salg af juletræer i december og indsamling af papir på andre årstider. Fra papirindsamling 1953 ses f.v. stud.mag. Aksel Bek og stud.theol. Henning Lehmann. Sidstnævnte fungerede som Aarhus Universitets rektor 1983-2002. (Universitetshistorisk Udvalg).

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit - Næste afsnit