Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Uden for Universitetsparken

Gennem tre årtier har forhistorisk arkæologi, middelalderarkæologi og etnografi haft lokaler på den gamle herregård Moesgård syd for Århus, og siden midten af 1970'erne har en række humanistiske fag haft hjemme i Trøjborgkomplekset.

Den tidligere Langelandsgades Kaserne har fra 1998 dannet ramme om de æstetiske fag, og sprogfagene er i 1999 flyttet ind i Nobelparkens nyopførte bygninger på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade. Samme sted finder man "Center for Europæiske Kulturstudier med Afdeling for Kønsforskning". I det tidligere Katrinebjerg Erhvervscenter har Center for Kulturstudier adresse, og det samme gælder Center for Semiotik. På samme adresse har den i 1997 oprettede idrætsuddannelse fået lokaler efter at have haft sit første domicil på Ingeniørhøjskolen.

Som nævnt ovenfor flyttede Det Teologiske Fakultet i 2000 ud fra hovedbygningen og ind i det tidligere Ortopædisk Hospital, og den tidligere fødselsanstalt genopstod som sundhedsvidenskabeligt bibliotek og uddannelsescenter under navnet Victor Albeck-Bygningen.

Samme år indviede universitetet sine nye bygninger i Åbogade under navnet "IT-parken". IT-parken råder over 4000 kvadratmeter og huser medarbejdere og studerende fra Datalogisk Institut, Institut for Informations- og Medievidenskab samt de æstetiske fag. Desuden er Center for IT-forskning, Alexandra Instituttet A/S samt dele af IT-Vest placeret i komplekset. I alt arbejder 100 medarbejdere og 250 studerende i IT-parken, men det er planen, at IT-parken med tiden skal udbygges til at omfatte alle IT- og medieaktiviteter ved universitetet, og endvidere planlægges en ny IT-forskerpark, hvor virksomheder kan etablere sig i direkte tilslutning til universitetets aktive og dynamiske forsknings- og undervisningsmiljø inden for IT-området.

Psykologisk Institut har adresse i Risskov. Det samme gælder Biologisk Instituts Afdeling for Botanik. Sidstnævnte instituts Afdeling for Marin Økologi har adresse i Finlandsgade, mens Institut for Molekylær og Strukturel Biologi har laboratorieafdelinger i Forskerparken på Gustav Wieds Vej.

Syd for Ringgadens boligblokke øverst til venstre ligger Forskerparken og den tidligere Langelandsgades Kaserne, som siden 1998 har dannet ramme om Det Humanistiske Fakultets æstetiske fag. I øverste højre hjørne ses en del af Nobelparkens anselige blokke, og umiddelbart til venstre herfor ligger det tidligere Ortopædisk Hospital, som fra 2000 er hjemsted for Det Teologiske Fakultet. Syd for søerne i Universitetsparken ses en bygning indeholdende fem auditorier under opførelse. Til højre herfor den tidligere fødselsanstalt, som efter renovering genåbnede i 2000 som sundhedsvidenskabeligt bibliotek og uddannelsescenter under navnet Victor Albeck-Bygningen. Optagelsen stammer fra 9. juni 2000. (Fotograf Erik W. Olsson. Informationskontoret) .

 

Statens Fødselsanstalt i Jylland blev indviet i 1910 på en grund syd for det senere universitetsområde. I 1990'erne overflyttedes institutionens funktioner til Skejby Sygehus, og bygningen indrettedes til sundhedsvidenskabeligt bibliotek og uddannelsescenter. Huset blev genindviet 20. januar 2000 under navnet Victor Albeck-Bygningen til minde om overlæge, dr.med. Victor Albeck (1869-1933), der var Fødselsanstaltens første overlæge og stod i spidsen for kampen om et universitet i Århus. På denne optagelse, der formentlig stammer fra 1920'ernes anden halvdel, ses overlæge Albeck foran Fødselsanstaltens hovedindgang. (Universitetshistorisk Udvalg).

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit - Næste afsnit