Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Aktiviteter uden for Århus

Siden 1940'erne er Aarhus Universitet kommet til at råde over et antal forsøgsstationer rundt om i Jylland, fx det geofysisk-geologiske feltlaboratorium ved kalklejerne i Mønsted, den geologiske feltstation Klim ved Fjerritslev, den marinbiologiske feltstation i Rønbjerg og den botaniske forsøgsmark Påskehøjgaard ved Ølsted. Nævnes kan desuden Det Naturvidenskabelige Fakultets kutter Genetica II, et 20 tons tungt forskningsfartøj tilknyttet Biologisk Instituts Afdeling for Marin Økologi.

Aarhus Universitets Forskningsfond blev grundlagt i 1944, da ejeren af den kemiske virksomhed Cheminova forærede hele aktiekapitalen på 300.000 kr. til universitetet. Cheminova, der oprindelig lå på Sjælland, har siden 1950'erne haft adresse på Harboøre Tange ved den jyske vestkyst. I 2001 støttede Forskningsfonden universitetets forskning med 43 mio. kr.

I 1954 blev Sandbjerg Gods overdraget til universitetet, der siden har anvendt den sønderjyske herregård til videnskabelige møder, konferencer og kurser. I år 2000 overnattede i alt 9406 personer på Sandbjerg, mens 2243 deltog i éndagsmøder.

Sandbjerg Gods - formentlig omkring 1900-1920. (Fotograf ukendt. Sandbjerg Godsadministration).

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit - Næste afsnit