Aarhus Universitets segl

2005 Resume

2005 - Resumé af beretning om Universitetshistorisk Udvalgs virke i 2005

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (UHU) har i beretnings­året etableret en hjemmeside med præsentationer og oversigter vedr. indsamlet materiale (jf. pkt. 3). Siden vil blive udvidet løbende. Blandt attraktionerne på siden kan nævnes billederne og ikke mindst et stort antal lydklip fra udvalgets omfattende stemmearkiv. Se http://www.au.dk/uhu/velkommen. Blandt forudsætningerne for præsentationen af billeder og lyd er det store digitaliseringsprojekt, som blev igangsat sidste år, og som tilmed letter udveksling af materiale med andre instititioner, arkiver og museer – såvel nationalt som internationalt (jf. pkt.4). Formidlingen af universitetshistorien har også haft form af trykte publikationer. Her skal blot fremhæves udvalgssekretærens tre bidrag til bogen Aarhus Universitet 1978-2003 og hans bidrag til nyeste udgave af Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group (jf. pkt. 5 og 11). Også universitetshistoriske PowerPoint-præsentaioner med billeder og lyd er blevet produceret og fremvist i forskellige sammenhænge (jf. pkt. 12 og19). Der er indsamlet mundtlige erindringer fra personer med tidligere tilknytning til universitetet, bl.a. fhv. kontorchef Mogens Mau Pedersen, og der er tilgået værdifulde lydoptagelser, som udvalget ikke selv har produceret (jf. pkt. 6). Der er tilkommet arkivalier og genstande vedr. en lang række personer og institutioner med tilknytning til universitetet (jf. pkt. 7, 8 og 10), og billedsamlingen er på det nærmeste blevet fordoblet i løbet af året, idet der er indkommet ca. 6.539 fotos – heraf ca. 4.000 fra Studenterrådet - så den nu omfatter næsten 14.000 fotos (jf. pkt. 9). Udvalgets sekretariat står i stadig forbindelse med de fleste af byens museer og har fx udlånt materiale til Bymuseets nye permanente udstilling (jf. pkt. 13). En lang række personer har aflagt studiebesøg i sekretariatet (jf. pkt. 14), og fra dette er der udgået et stort antal besvarelser vedr. forespørgsler (jf. pkt. 15). Udvalgets sekretær har et antal gange stillet sig til rådighed i forbindelse med kritisk gennemlæsning af universitets- og institut-historiske manuskripter før trykning. Universitetets udklipssamling beror i sekretariatet, der daglig foretager udklip sammen med Journalkontoret (jf. pkt. 16). Udvalgets fjernarkiv flyttedes i december fra Trøjborg-komplekset til Adorno-Bygningen på Katrinebjerg.