Aarhus Universitets segl

Resumé af Årsberetning 2006

Resumé af beretning vedr. Universitetshistorisk Udvalgs virke i 2006

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet blev oprettet i 1987 og arbejder pt. på baggrund af følgende kommissorium: ”Udvalget har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for en fortsættelse af arbejdet med indsamling og registrering af universitetshistorisk materiale, herunder fastlæggelse af retningslinjer og planer for arbejdets fremtidige gennemførelse og en eventuel permanent eller ad hoc-præsentation af relevante dele af materialet.”

Udvalget har fortsat arbejdet med den i 2005 etablerede hjemmeside, der i beretningsåret har nået et ganske betydeligt omfang og som – ud over præsentationer og oversigter vedr. indsamlet materiale – fra og med 2006 indeholder større webudstillinger om særskilte emner foruden præsentationer af en lang række universitetshistoriske profiler – de sidste ofte sammen med originale lydklip med uddrag af udvalgets interviews med de pågældende. Hertil kommer faste rubrikker som ”Månedens billede” og ”Nyt fra universitetshistorien”. Se http://www.au.dk/uhu/velkommen (jf. pkt. 3).

Blandt forudsætningerne for præsentationen af billeder og lyd på hjemmesiden er det i 2006 fortsatte digitaliseringsprojekt, som blev igangsat 2005, og som derudover letter udveksling af materiale med andre instititioner, arkiver, museer og forlag – såvel nationalt som internationalt (jf. pkt. 4).

Formidlingen af universitetshistorien har – bortset fra hjemmesiden - i 2006 også omfattet et antal hel- og halvsidelange dagbladsartikler fra sekretærens hånd (jf. pkt. 13). Desuden har sekretæren ladet sig interviewe af universitets- og studenterblade (jf. pkt. 13), afholdt foredrag (jf. pkt. 20) og medvirket i ekstern udstillingsvirksomhed (jf. pkt. 15).

Der er indsamlet mundtlige erindringer fra personer med tidligere og nuværende tilknytning til universitetet (jf. pkt. 5), og der er indsamlet arkivalier og genstande vedr. en lang række personer og institutioner med tilknytning til universitetet (jf. pkt. 6 og 7), og billedsamlingen er efter årets tilgang på ca. 3.350 billeder nu oppe på i alt ca. 17.300 (jf. pkt. 8).

En lang række personer har aflagt studiebesøg i sekretariatet (jf. pkt. 16), og fra dette er der udgået et stort antal besvarelser vedr. forespørgsler – hvoraf en del fra udlandet (jf. pkt. 17). Universitetets udklipssamling beror i sekretariatet, der daglig foretager udklip og arkiverer disse (jf. pkt. 18). Udvalgets sekretariat flyttede i november fra Forskerparken til Fredrikshus-tilbygningen (Bygn. 1448), mens udvalgets hovedarkiv flyttedes til Nobelparken (jf. pkt 22).

(PL)