Aarhus Universitets segl

Årgangsundersøgelse

Forløbsundersøgelser af årgang 1995 og 2000

Aarhus Universitet har udarbejdet forløbsundersøgelser af udvalgte årgange af studerende.

Den første årgangsundersøgelse begyndte i sommeren 1995, hvor Studiekontoret besluttede af følge de studerende, der fik tilbudt en plads ved optagelsen under KOT samme år. Intentionen var som udgangspunkt, at studieårgangen skulle følges, så længe der stadig befinder sig studerende på den uddannelse, som de fik tilbudt en plads på i 1995. Hensigten var ligeledes, at der skulle indsamles oplysninger løbende, både gennem universitetets matrikel og eksamensregister og ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser af udvalgte grupper.

Årgangen blev døbt Den grønne årgang for at kunne skelne resultaterne om netop denne årgang fra andre løbende undersøgelser af de studerende og studierne på Aarhus Universitet. Årgangen er næppe meget grønnere end andre årgange, men har fået sit navn fra farven på det spørgeskema, der blev udsendt til alle, der efter optagelsen i 1995 fik tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet.

De positive erfaringer med det lange undersøgelsesforløb inspirerede til en gentagelse af årgangsundersøgelsen, og årgang 2000 blev udnævnt til den nye undersøgelsesgruppe og kaldt Den blå årgang.

Hent forløbsundersøgelserne

Historiske tal 1980 - 2002