Aarhus Universitets segl

Marts 2012

Månedens billede (77)

 

For 80 år siden - på den sidste dag i marts måned 1932 - blev tegningerne til Aarhus Universitets første bygning forelagt byrådet.

Skitsen herover giver måske et indtryk af, hvordan bygningerne egentlig var tænkt fra arkitektens side - nemlig med næsten flade tage.

Men - som det ganske rigtigt udtrykkes i Nils-Ole Lunds bog Bygmesteren C.F. Møller (1998) - "de mange forslag [som vinderprojektet omfattede, red.] har senere ført til stor forvirring, når der skulle refereres til konkurrencens resultat" (s. 61).

Samme dag, som Demokraten præsenterede det renlivet modernistiske projekt, som ses herover, viste Aarhuus Stiftstidende da også en udgave noget nærmere den, som faktisk blev realiseret. Om eftermiddagen var det op til byrådet at udtale sig.

At der kom sadeltag med gule teglsten i stedet for næsten fladt kobbertag, må ses i sammenhæng med, at der allerede fra 1928 havde foreligget et tilsagn om en gave på en million mursten til universitetsbygningen.

Hvordan bygningen blev opført i virkelighedens verden, altså i gule teglsten og med sadeltag på alle sektionerne, kan ses her.