Aarhus Universitets segl

November 2012

Månedens billede (85)

"Vi besøgte Kalø sammen med vore svenske gæster – og der skulle bæres øl derud". (H.P. Myrup)

Om H.P. Myrups erindringer

Om H.P. Myrups erindringer skal det bemærkes, at de efter overenskomst med H.P. Myrups familie som helhed er klausulerede til 6. juni 2036 - dog således at afsnit, der udelukkende omhandler H.P. Myrups studietid, kan anvendes af AU Universitetshistorie i forbindelse med forskning i eller formidling af Aarhus Universitets historie.


AU Universitetshistorie har netop fået overladt et digitalt eksemplar af økonomiprofessor H.P. Myrups (illustrerede) erindringer.

Det markerer vi ved at præsentere hosstående foto fra materialet som Månedens billede og ved samtidig at bringe nedenstående uddrag fra erindringerne.

Begge dele drejer sig om forholdet mellem Göteborg Högskola og Aarhus Universitet. De to søsterinstitutioner havde haft årlige stævner med gensidige besøg fra 1929 og frem til krigsårene, og traditionen var nu blevet genoptaget i 1947.

I Aarhus var det Studenterforeningen, der stod for arrangementet.

H.P. Myrup (1924-2011) fortæller

"Vort første arrangement var en arv fra de afgående, og det var og blev [Jørgen Brems] Dalgaards værk. Vi fik i nogle dage besøg af 50 studenter fra Gøteborg og var bagefter 50 herfra på et tilsvarende besøg hos dem, og det hele var en formidabel succes, velnok fordi grænsen så længe havde været lukket mellem vore lande. [...]

Her i Århus indkvarterede vi vore gæster privat, hvilket bl.a. vil sige, at vi kollegianere sov på vort eget gulv og overlod vor gæst sengen. I Sverige blev de fleste indkvarteret i en gymnastik-sal; men min gæst overtalte sin mor til, at jeg skulle have hans værelse, og da hjemmet i øvrigt var yderst gæstfrit, boede jeg skønt. Jeg kvitterede ved, at jeg i den lyse morgen på vej hjem fra den afsluttende fest steg op på skuldrene af en kammerat og plukkede en flot buket offentlige blomster. Min værtinde kvitterede ved at slå hænderne sammen, idet hun udbrød: "Hur undgik ni policen".

Jeg var den eneste student fra senioratet blandt deltagerne, og derfor blev jeg inviteret med til de hyggelige private aftensammenkomster, som blev arrangeret af lærere og for lærere. En ting, som jeg aldrig siden glemte, var Gustav Albecks optræden ved en sådan lejlighed. Jeg havde ført an i den ungdommeligt flabede kampagne mod ham og "hans" seniorat; men han trak mig diskret hen til et lille bord, hvor han havde dækket op til to, og der skålede han med mig og spurgte, om ikke vi skulle være venner? Man kan roligt kalde det en tiltrængt lærestreg til et ungt brushoved. Ved disse sammenkomster drak man dus, og jeg havde store problemer med, hvordan jeg næste dag skulle henvende mig til de ærværdige svenske professorer."

Allerede i 1929 var der blevet skabt kontakt mellem Universitetsundervisningen i Jylland og den svenske søsterinstitution Göteborgs Högskola,, og traditionen med årlige møder var blevet indledt samme år og først afbrudt i 1940. Efter genoptagelsen i 1947 uddøde traditionen dog ret hurtigt.

Mere om personer nævnt i teksten herover:

Om det første Gøteborg-Aarhus-stævne i 1929: