Aarhus Universitets segl

August 2015

Månedens billede (118)

Som Månedens billede har vi valgt et foto af relieffet på nordvæggen i Hovedbygningens forhal. Valget skyldes, at kunstneren bag relieffet - billedhuggeren Jan Buhl - netop er afgået ved døden 96 år gammel i juli 2015. Værket blev påbegyndt omkring 1950 og skulle have stået færdigt i 1954, men blev aldrig fuldført.

Det langvarige arbejde med relieffets udførelse betød, at forhallen stod aflåst i årevis og derfor ikke kunne benyttes som gennemgangsrum, og endelig i 1970 - 20 år efter arbejdets påbegyndelse - mistede universitetets ledelse tålmodigheden med kunstneren.

Man havde nu valget mellem at rive værket ned, subsidiært tilmure det, eller at betragte kunstnerens arbejde som afsluttet og lade værket stå, som det var. Man valgte det sidste.

Det otte meter lange og næsten tre meter høje relief, der er hugget i kalksten, symboliserer videnskab og forskning. Relieffet er bekostet af Ny Carlsbergfondet.

Om relieffet skrev Peter Thygesen i dagbladet Politiken den 8. januar 2009 bl.a. følgende i anledning af Jan Buhls 90-års fødselsdag den efterfølgende dag:

Fra fødselarens kunstneriske virke, der ikke mindst tager udgangspunkt i en klassisk naturalistisk tradition - og som derfor ikke havde de mest optimale betingelser i årene efter 2. Verdenskrig, hvor den abstrakte kunst stod stadigt stærkere - kan fremhæves [bl.a., red.] det relief i kalksten, som han skabte til Aarhus Universitets forhal op gennem 1950'erne [...]."