Aarhus Universitets segl

August 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (121)

August 2015 (1): Månedens billede: Relieffet der aldrig blev fuldført

Som Månedens billede har vi valgt et foto af relieffet på nordvæggen i Hovedbygningens forhal. Valget skyldes, at kunstneren bag relieffet - billedhuggeren Jan Buhl - netop er afgået ved døden 96 år gammel i juli 2015. Værket blev påbegyndt omkring 1950, men aldrig færdiggjort, og i 1970 mistede konsistorium med rektor i spidsen tålmodigheden med kunstneren.

 

August 2015 (2): Høj hat båret ved indvielsen 1933 nu hos AU

Denne fornemme hat af muldvarpeskind fra hattefirmaet Cornelius Ottesen, København, blev båret af daværende docent i engelsk Torsten Dahl den 11. september 1933, hvor kong Christian X indviede den første gulstensbygning i Universitetsparken og samtidig anvendte navnet "Aarhus Universitet" (hidtil havde institutionens navn været Universitetsundervisningen i Jylland).

August 2015 (3): Klassisk Filologi oprettet for 85 år siden

I og med ansættelsen af dr.phil. Franz Blatt (1903-1979) som docent i klassisk filologi den 1. august 1930 - altså for 85 år siden - var faget reelt oprettet ved Universitetsundervisningen i Jylland. For 10 år siden, ved fagets 75-års jubilæum i 2005, udkom en bog, der fint gør rede for fagets historie.  

August 2015 (4): Nyerhvervelse: Materiale efterladt af Torsten Dahl

I forbindelse med et besøg i juni 2015 fortalte cand.mag. Niels Uffe Dahl (billedet herover), søn af afdøde professor Torsten Dahl, om såvel livet i en af de for længst nedrevne professorboliger i Universitetsparkens nordøstre hjørne som om sin egen studietid ved Aarhus Universitet. Samtidig overdrog Niels Uffe Dahl materiale efterladt af Torsten Dahl.

 

August 2015 (5): Foredragskre[d]sen af 1940 stiftet for 75 år siden

"Foredragskresen af 1940" (kresen uden d) blev stiftet af otte lærere ved universitetet den 19. august 1940. Det skete ved et møde hos docent Jens Kruuse, som det fremgår af Peter Skautrups lommebog for 1940. Af vedtægterne fremgår, at formålet var "at virke for folkelig og national Opbygning paa sagligt, ikke-politisk Grundlag". Initiativet havde baggrund i "den foreliggende Situation", dvs. den tyske besættelse af landet tidligere på året.

 

August 2015 (6): Kollegium 1 indviet 24. august 1935 - for 80 år siden

Med indvielsen af det første kollegium i Universitetsparken havde man realiseret et væsentligt element i universitetsfædrenes ideal om et nært dagligt samkvem (også ud over undervisningen) mellem studenter og lærere - idet en del af sidstnævnte jo også boede i parken (i professorvillaerne). Idealet levede videre, men måtte i praksis snart opgives med det stigende antal studenter og lærere.