Aarhus Universitets segl

Juli 2015

Månedens billede (117)

Ved sommereksamen for 60 år siden - ultimo juni 1955 - opnåede den nybagte cand.med. Ove Jessen (1928-1987) den højeste karakter, der endnu var givet ved Det lægevidenskabelige Fakultet i Aarhus.

Siden vintereksamen 1953/1954 havde man kunnet indstille sig til 2. del A, og fra og med vinteren 1954/1955 til 2. del B.

Den lægevidenskabelige undervisning var blevet påbegyndt allerede i 1933 i den første - primært dertil opførte - universitetsbygning i universitetsparken i Aarhus og blev gradvis gennem den følgende snes år udbygget med professorater inden for samtlige fagets enkeltdiscipliner, og dertil hørende bygninger blev opført løbende.

Først da faget i den forstand var fuldstændigt, kunne der opnås ret til at afholde lægevidenskabelig embedseksamen. Tidligere havde de studerende måttet drage til Københavns Universitet for at studere de dele af faget, som endnu ikke fandtes i Aarhus, og naturligvis også aflægge dertilhørende eksamener i hovedstaden.

Ved fusionen med Århus Tandlægehøjskole i 1992 omdøbtes "Det Lægevidenskabelige Fakultet" til "Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet", og siden 2011 har navnet været "Health".

På billedet lykønskes Ove Jessen (tv.) af professor, dr.med. Willy Munck (1892-1981).