Aarhus Universitets segl

Juli 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (120)

Juli 2015 (1): Månedens billede: Lægevidenskabelig eksamen 1955

Ved sommereksamen for 60 år siden - ultimo juni 1955 - opnåede den nybagte cand.med. Ove Jessen (1928-1987) den højeste karakter, der endnu var givet ved Det lægevidenskabelige Fakultet i Aarhus. På billedet lykønskes han af professor, dr.med. Willy Munck (1892-1981). Den lægevidenskabelige undervisning var blevet påbegyndt allerede i 1933, men først efter fuldstændiggørelsen af fakultetet en snes år senere kunne der aflægges afsluttende eksamen i Aarhus.

Juli 2015 (2): Arkivalier fra Center f. Vikingetids- og Middelalderstudier

Fra Else Roesdahl, professor emerita i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, er modtaget (1) arkivalier vedr. Center for Vikingetids- og Middelalderstudier (CVM), der blev oprettet i 1996 og nedlagt i 2011, og hvor Else Roesdahl var forstander og siden bestyrelsesmedlem, samt (2) arkivalier vedr. Foreningen for Nordeuropæisk Oldtid og Middelalder (NOM). Sidstnævnte eksisterede fra 1983 til 2002 og dannede baggrund for oprettelsen af CVM.

Juli 2015 (3): Universitets-Samvirket har lukket og slukket efter 94 år

Den organisation, hvis indsats gjorde, at Aarhus vandt over rivalerne Viborg, Sønderborg og Kolding i 1920'ernes universitetskamp om at blive kommende jysk universitetsby og som sammen med Aarhus Kommune grundlagde og udbyggede Aarhus Universitet, eksisterer ikke mere. På et møde 28. maj besluttede "Universitets-Samvirket, Aarhus" at nedlægge sig selv efter 94 års virke. 

Juli 2015 (4): Mindetavle for Universitets-Samvirket, Aarhus

Da det stod klart, at Universitets-Samvirket agtede at nedlægge sig selv i 2015, opstod samtidig tanken om at udfærdige en mindetavle, således at kommende generationer kunne mindes om, hvem der i sin tid - sammen med Aarhus by - grundlagde Aarhus Universitet. AU Universitetshistorie påtog sig opgaven med at kondensere samvirkets store betydning til et minimum af ord, som nu kan læses over indgangen til Aulaen i Hovedbygningen.

Juli 2015 (5): 65 år siden Jura blev komplet ved Aarhus Universitet

For 65 år siden, nærmere bestemt 25. juli 1950, udstedtes kgl. anordning om den juridiske embedseksamens 3. del, og hermed blev det muligt at gennemføre hele jurastudiet ved Aarhus Universitet (oprettet 1936 og derefter gradvis udbygget). Tidligere havde man skullet drage til København for at færdiggøre studiet. Professor Torben Lund lykønsker de første juridiske kandidater i sommeren 1950.

Juli 2015 (6): Historiske videooptagelser fra DMU

Der er modtaget to videoer med relation til det DMU (Danmarks Miljøundersøgelser), der i 2007 blev fusioneret med AU. Den ene drejer sig om "Danmarks Miljøundersøgelsers nybyggeri i Silkeborg" (1. spadestik 28. juni 1990, rejsegilde 15. marts 1991 og indvielse 29. november 1991). Den anden hedder "Dæmonerne måtte udslettes" og stammer fra en personalekonference i 1999. Dæmonerne var ånderne fra de laboratorier, som tidligere var blevet sammenlagt og udgjorde DMU.