Aarhus Universitets segl

September 2015

Månedens billede (119)

Dette dramatisk vinklede regnvejrsbillede af nordsiden af Aarhus Universitets hovedbygning med de ikoniske buer foran gården ud mod Ringgaden befinder sig i Studenterrådets billedarkiv hos AU Universitetshistorie.

Af et notat fremgår, at billedet er taget til bladet Delfinen i år 2000, men desværre er der ingen oplysninger om fotografens identitet.

At Hovedbygningens buegang ud mod Nordre Ringgade pludselig i sommeren 2015 var fjernet, medførte adskillige henvendelser til AU Universitetshistorie, der heldigvis - efter at have undersøgt sagen - kunne berolige de bekymrede med oplysningen om, at pillerne havde fået alvorlige sætteskader med store revner til følge, og at piller og buer naturligvis ville blive genopbygget snarest muligt.