Aarhus Universitets segl

September 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (122)

September 2015 (1): Månedens billede: Hovedbygningen år 2000

At Hovedbygningens buegang ud mod Nordre Ringgade pludselig var fjernet i sommeren 2015, medførte adskillige henvendelser til AU Universitetshistorie, der heldigvis kunne berolige de bekymrede med oplysningen om, at pillerne havde fået alvorlige sætteskader med store revner til følge, men at piller og buer naturligvis vil blive genopbygget snarest muligt.

September 2015 (2): 35 norske studenter til AU for 70 år siden

I en situation med truende lægemangel i Norge, hvor Universitetet i Oslo havde været lukket af tyskerne i halvandet år og nu først skulle genopstartes, rettede rektor for nævnte universitet henvendelse til sine to danske kolleger, og resultatet af kontakten blev en aftale om, at i alt 125 norske studenter kunne optages på de to danske universiteter i begyndelsen af september 1945, heraf de 35 i Aarhus.

September 2015 (3): 30 år med Aarhus Universitetsforlag

Den 4. september 2015 er det 30 år siden, Aarhus Universitetsforlag indledte sin virksomhed. På billedet ses fra venstre daglig leder Tønnes Bekker-Nielsen, administrativ medarbejder Birgit Kyster og formand for forlagets bestyrelse Knud-Erik Sabroe. Billedet stammer fra forlagets første offentlige bogpræsentation i 1986.

September 2015 (4): Informant og donator Knud Brix er død, 93 år

Fhv. direktør Knud Brix døde i august 2015, 93 år. Han studerede økonomi 1942-1948 og deltog særdeles aktivt i modstandskampen - noget han senere helst ikke talte om. Han gjorde dog en undtagelse, da hans medkæmper fra krigsårene, professor em. Aksel Stenderup (1919-2001) i 1998 anbefalede ham at modtage Universitetshistorisk Udvalgs medarbejder og give et erindringsinterview til det universitetshistoriske arkiv. Knud Brix har desuden doneret diverse dokumenter.

 

 

 

September 2015 (5): Opdateret oversigt vedr. stemmearkivet

Oversigten over indholdet af det universitetshistoriske stemmearkiv er netop blevet opdateret og forsynet med angivelse af årstal for de enkelte interviews samt oplysninger om de respektive intervieweres identitet. Endvidere er oversigten blevet forsynet med link til lydoptagelserne fra indvielsen af første bygning i 1933. Disse er blevet digitaliseret med hjælp fra Statsbiblioteket.

September 2015 (6): Foredrag afholdt i Det Lærde Selskab

AU Universitetshistories medarbejder har afholdt foredrag i Det Lærde Selskab i Aarhus. Under middagen oven på eftermiddagens program med tre foredrag ved Det Lærde Selskabs jubilæumssymposium den 31. august 2015 over emnet "Hvad betyder mindedage?" afholdt AU Universitetshistories medarbejder et billedmættet powerpoint-foredrag om Selskabets historie gennem foreløbig 70 år.