Aarhus Universitets segl

April 2016

Månedens billede (126)

Johannes Sløk 100 år

Den 27. april er det 100 år siden, at Johannes Sløk - der skulle blive en af Aarhus Universitets markante profiler - kom til verden. Derfor har vi været i billedarkivet og fundet hosstående fine portræt, som er taget af Povl Lind-Petersen.

Johannes Sløk (1916-2001) var født i København og tog den teologiske embedseksamen ved Københavns Universitet i 1943, og allerede fire år senere, i 1947, forsvarede han sin disputats om forsynstanken for den teologiske doktorgrad ved Aarhus Universitet, hvor han i 1959 - efter en række år som seminarielærer, hjælpepræst og undervisningsassistent - blev placeret i et ekstraordinært professorat i kristendommens idéhistorie.

I 1967 forlod han Det Teologiske Fakultet og blev professor i idéhistorie - et fag, som han selv havde grundlagt under Det Humanistiske Fakultet.

I 1977 returnerede han til Det Teologiske Fakultet, hvor han overtog professoratet i etik og religionsfilosofi efter K.E. Løgstrup.


­