Aarhus Universitets segl

April 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (129)

April 2016 (1): Månedens billede: Johannes Sløk 100 år 27. april

Johannes Sløk (1916-2001) var cand.theol. fra Københavns Universitet i 1943, men tog den teologiske doktorgrad ved Aarhus Universitet i 1947 og fik samme sted i 1959 et professorat i kristendommens idéhistorie. I 1967 forlod han Det Teologiske Fakultet og blev professor i idéhistorie - et fag, som han selv grundlagde under Det Humanistiske Fakultet. 10 år senere returnerede han til Det Teologiske Fakultet, hvor han overtog professoratet i etik og religionsfilsofi.

April 2016 (2): Gamle smalfilm og 16 millimeterfilm nu digitaliseret

Et antal smalfilm og 16 mm-film har henligget i samlingerne i længere tid, og vi har derfor fundet, at tiden nu var kommet til at få dem digitaliseret, mens tid er, dvs. før det originale filmmateriale forvitrer eller på anden måde går så meget i forfald, at en digital bevaring ville blive umuliggjort. Ud over det traditionelle filmmateriale er et antal VHS-videoer og en enkelt U-Matic-video blevet digitaliseret.

April 2016 (3): For 85 år siden: Lov om universitet i Aarhus vedtaget

Loven af 28. april 1931 fastslog det princip, som kom til at gælde i en årrække: Aarhus skulle bekoste opførelse og indretning af bygninger, hvorefter staten ville påtage sig udgifter til driften (herunder løn til personale). Forudsætningen var, at såvel undervisningens videnskabelige karakter som lærernes videnskabelige kvalifikationer kunne godkendes af Københavns Universitet, og at eksamenskravene i øvrigt skulle være de samme som i København.

April 2016 (4): Køkkenbog fra kældergang i Kollegium 3 fundet

Studentermedhjælper ved ST Kommunikation, Science and Technology, Caja Lola Schou Tofft gjorde store øjne, da hun en dag i umiddelbar nærhed af skraldespandene ved Institut for Kemi fandt en kollegiekøkkenbog, der viste sig at stamme fra Kældergangen i Kollegium 3, og som omfatter perioden 1973-1979. I bogen befandt sig en god snes fotografier i sort/hvid, især portrætter af nogle af gangens beboere - samt en lille portion karrysuppe!

April 2016 (5): Fhv. prorektor Ove Rasmusens papirer 1974-1977

Papirer fra Ove Rasmussens periode som prorektor 1974-1977 er blevet overdraget til AU Universitetshistorie. Materialet omfatter en række taler samt skrivelser fra august 1976 om rektorvalget; desuden foreligger en samling af korrespondance vedrørende forhold i universitetets administration og en lille håndfuld fotos fra konsistoriemøder. Materialet er overdraget af lektor emeritus Ove Rasmussen.

April 2016 (6): Fejl i genopbygning af buerne ved Hovedbygningen

Den oprindelige buegang fra 1940'erne ved nordsiden af Hovedbygningen var begyndt at 'sætte sig' (synke) og blev derfor revet ned, og i november-december blev opmuringen af dens afløser påbegyndt. Men primo december opdagede AU Universitetshistories medarbejder tilfældigvis en graverende fejl, og på den baggrund besluttedes det at rive det nyopførte ned, således at buegangen igen kan komme til at svare til Hovedbygningens øvrige fire buegange.