Aarhus Universitets segl

April 2018

Månedens billede (150)

Vasketøjet hjem til mor

Det var, i hvert fald for mandlige studerende, helt almindeligt til langt hen i 1950'erne - og måske endda også senere - at sende vasketøjet hjem til mor, også hvis hun boede i den anden ende af landet.

Det havde ALPAP-Emballage i Fredericia bemærket og følgelig fremstillet en frem-og-tilbage-emballage, der - så vidt vi kan se - har haft visse lighedstræk med 1940'ernes almindelige papkufferter, men adskilte sig fra disse ved tilsyneladende at være uden hank.

Størrelsen er ikke oplyst, men hvis det adressefelt, som ses på illustrationen, har været af almindelig størrelse, hvis man tør tale om en sådan, så har der ikke kunnet være meget vasketøj i denne såkaldte forsendelsesæske.

 

En stud.mag.s almindelige kuffert

En "HANDY BOX" har vi desværre ikke i de universitetshistoriske samlinger, men vi har faktisk en kuffert, der blev anvendt af en student årgang 1950, når denne - det var stud.mag. Jens Aage Doctor - skulle sende sit vasketøj hjem til moderen på Koldingegnen.

Jens Aage Doctor boede på kollegium i Universitetsparken, men på det tidspunkt fandtes der ikke vaskefaciliteter i bygningerne.

For Jens Aage Doctor var det imidlertid ikke altid nok med kufferten, når der skulle sendes vasketøj frem og tilbage mellem kollegiet og hjemmet, men så suppleredes der med anden forsendelsesemballage.

Det var i hvert fald tilfældet, da moderen på et tidspunkt i 1953 - og det fremgår af ilgodsfragtbrevet - lod tøjet sende i henholdsvis en "kuffert" (den herunder viste) og i et eller andet andet, som vi ikke umiddelbart kan tyde, hvad er, i fragtbrevets håndskrift.

 Se ilgodsfragtbrevet (pdf) >